Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning.

Wat?

Als je zeker wil zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project  vóór je de eigenlijke aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan kan je eerst een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond je project kan realiseren.

Hoe? 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een eigen opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. 

Wanneer krijg je het attest?

Binnen een termijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

 

Voorwaarden
  • Je hebt geen architect nodig om een stedenbouwkundig attest aan te vragen.
  • Je hoeft geen eigenaar te zijn van de betrokken grond.
Wat moet je meenemen?
  • een inplantingsplan
  • foto's van de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen
  • profieltekeningen van de omliggende gebouwen
  • een opgave van de erfdienstbaarheden
  • één of meerdere schetstekeningen