Uittreksel Strafregister (bewijs Goed Gedrag en Zeden)

Digitale aanvraag uittreksel strafregister

Maak een afspraak

Op een uittreksel uit het Strafregister staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep.

Er bestaan verschillende types uittreksels uit het Strafregister:

Uittreksel in toepassing van art. 595

Dit is het standaard uittreksel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

Uittreksel in toepassing van art. 596.1

Dit uittreksel kan je aanvragen voor de uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (bv. vergunning voor wegtransport, sportschutterslicentie, jachtvergunning ...).

Uittreksel in toepassing van art. 596.2 (Opgelet: een uittreksel strafregister model 596.2 wordt niet onmiddellijk meegegeven omdat er nog een controle bij FOD Justitie vereist is.)

Dit uittreksel kan je aanvragen voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
Dit uittreksel dient eerst nagezien te worden door de politie en kan dus niet onmiddellijk afgeleverd worden.

Als de aanvrager zich niet kan verplaatsen dan mag iemand anders met volmacht  het document in zijn/haar plaats afhalen.

Kosten
  • Gratis
Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart
  • De eventuele volmacht