Uittreksel Strafregister (bewijs Goed Gedrag en Zeden)

Op een uittreksel uit het Strafregister staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep.

Er bestaan verschillende types uittreksels uit het Strafregister:

Uittreksel in toepassing van art. 595

Dit is het standaard uittreksel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

Uittreksel in toepassing van art. 596.1

Dit uittreksel kan je aanvragen voor de uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (bv. vergunning voor wegtransport, sportschutterslicentie, jachtvergunning ...).

Uittreksel in toepassing van art. 596.2

Dit uittreksel kan je aanvragen voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
Dit uittreksel dient eerst nagezien te worden door de politie en kan dus niet onmiddellijk afgeleverd worden.

Als de aanvrager zich niet kan verplaatsen dan mag iemand anders met volmacht de aanvraag in zijn/haar plaats indienen.

Kosten
  • Gratis
Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart
  • De eventuele volmacht

Digitale aanvraag uittreksel strafregister

Maak een afspraak