Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak (aanvraag tenlasteneming (3bis))

In bepaalde gevallen moet een niet-Belg, die naar België wil reizen en er verblijven, hiervoor een visum aanvragen bij de Belgische consulaire of diplomatieke post in het buitenland. Voor het verkrijgen van dit visum moet men kunnen aantonen te beschikken over voldoende bestaansmiddelen. Als men niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, dan kan men een beroep doen op een garant die de verplichting op zich neemt om financieel garant te staan voor de ten laste genomen persoon.

Wat moet je meenemen?
  • Je identiteitskaart
  • Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting of de drie recentste loonfiches
Extra informatie

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) kan aangegaan worden door een natuurlijk persoon die over voldoende financiële middelen beschikt. Deze persoon kan ofwel de Belgische nationaliteit hebben, ofwel dient hij/zij toegelaten te zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België. Het formulier moet volledig ingevuld worden en de garant dient zijn/haar handtekening te laten legaliseren. Dit wil zeggen dat het formulier wordt ondertekend in het bijzijn van een gemachtigde ambtenaar.

Opmerking: Voor de aanvraag van een visum om als student in België te kunnen verblijven, wordt het formulier bijlage 32 gebruikt.