Verblijfsdocumenten voor niet-Belgen

Maak een afspraak (aanvraag elektronische verblijfskaart niet-Belgen)

Maak een afspraak (afhalen elektronische verblijfskaart niet-Belgen)

Maak een afspraak (verblijfskaart niet-Belgische kinderen onder 12 jaar)

Maak een afspraak (aanvraag reispas vluchtelingen, staatslozen, bep cat niet-Belgen)

Maak een afspraak (afhalen reispas vluchtelingen, staatslozen, bep cat niet-Belgen)

Niet-Belgen waarvan hun procedure tot inschrijving rond is, kunnen een verblijfsbewijs bekomen. Welke en hoe lang deze geldig zal zijn is afhankelijk van hun verblijfsprocedure.

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook personen met een andere nationaliteit toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Er zijn verschillende types van verblijfstitels: 

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

Kosten

Voor de elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen (12+) bij voorkeur met bancontact:

 • Gewone procedure: € 25
 • Dringende procedure (2 werkdagen - niet op bibus): € 127

De 1ste uitreiking van een eVK voor niet-Belgische kinderen vanaf 12 jaar, is gratis mits er reeds verblijfsrecht was in België voor de leeftijd van 12 jaar.

Voor de elektronische verblijfskaart voor niet-Belgische kinderen onder 12 jaar bij voorkeur met bancontact:

 • Gewone procedure (A, B, K, L):  €  12
 • Gewone procedure (EU, EU+, F, F+, M): € 9
 • Dringende procedure (2 werkdagen - niet op bibus) (A, B, K, L): € 122
 • Dringende procedure (2 werkdagen - niet op bibus) (EU, EU+, F, F+, M): € 110

 

 • Attest van immatriculatie: € 2

 

Wat moet je meenemen?
 • Drie recente pasfoto's