Verhuizen naar het buitenland

Maak een afspraak

Wil je voor een langere tijd (meer dan een jaar) verhuizen naar het buitenland of wil je je definitief vestigen in het buitenland, dan moet je je vóór vertrek laten uitschrijven in jouw Belgische woonplaats. Je wordt op deze manier afgeschreven naar het buitenland. Je ontvangt hiervan een bewijs (model 8). Dit document heb je nodig om je te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.

Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaarten (samen met de pincodes) van alle gezinsleden die mee verhuizen
Extra informatie

De aangifte van vertrek en het uitschrijven uit het bevolkingsregister doe je best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Eens uitgeschreven is het niet mogelijk nog officiële verrichtingen te doen. Heb je na jouw afschrijving naar het buitenland een nieuwe identiteitskaart of reispas nodig, dan moet je dit aanvragen bij de Belgische ambassade of consulaat van het land waar je gaat wonen.