Verwarmingstoelage via Sociaal verwarmingsfonds

Personen of gezinnen met een beperkt inkomen kunnen elk jaar een tegemoetkoming krijgen bij de aankoop van brandstoffen. Dit indien men verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht per liter voor het bijvullen van een propaangastank niet per fles). Het Fonds komt voor maximaal 1.500 liter tussen  per verwarmingsperiode en per huishouden.

Meer info (website Vlaanderen.be)

 

Voorwaarden

Je behoort tot een van de onderstaande categorie├źn:

 

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.925 euro (verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste)
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, dat wil zeggen huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.925 euro (verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling zitten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

 

 

Wat moet je meenemen?
  • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
  • Als je behoort tot categorie 1: bewijs van verhoogde tegemoetkoming.
  • Als je behoort tot categorie 2: bewijs van gezinsinkomen (meest recente aanslagbiljet)
  • Als je behoort tot categorie 3: bewijs van de CSR.
  • Kopie van de bankkaart waarop de toelage dient gestort te worden.
  • Identiteitskaart.

 

Wenst U een afspraak bij het Woonloket dat kan telefonisch    056/76 55 80