Voorlopig rijbewijs

Digitale aangifte (voorlopig rijbewijs M18)

Maak een afspraak (aanvraag voorlopig rijbewijs)

Maak een afspraak (afhalen voorlopig rijbewijs)

Ben je geslaagd voor het theoretisch rijexamen, dan kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Een voorlopig rijbewijs bied je de mogelijkheid om rij-ervaring op te doen voor je begint aan het praktisch examen.

Je kan kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
Voorwaarden
AUTO

Je kan kiezen tussen:

Model 18

 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • Geldigheidsduur: 18 maanden
 • Verplicht 20 uur rijschool gevolgd hebben, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • Dit is de enige formule waarbij je zonder begeleiding op de openbare weg mag
 • Het praktisch examen is ten vroegste mogelijk 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)

Model 36

 • Vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • Geldigheidsduur: 36 maanden
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • Je mag enkel rijden met een begeleider
 • Het praktisch examen is ten vroegste mogelijk 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en na de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, met een begeleider (eigen auto).

Begeleider 

Op een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 maanden - wordt de begeleider vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • Sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs categorie B
 • Geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar
 • Het laatste jaar geen begeleider geweest zijn voor andere personen (= wachttijd).  Deze wachttijd telt niet als je wenst begeleider te zijn van één van volgende personen:  partner,  eigen kind, kleinkind, zus/broer, pleegkind of deze van je partner ( gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend)
MOTO, VRACHTWAGEN EN AUTOBUS:

Model 3

 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • Het voorlopig rijbewijs model 3 is geldig voor alle categorieën uitgezonderd categorie B
 • Je kan kiezen om, onder bepaalde voorwaarden en na het theoretisch examen, rijlessen te volgen met een erkende rijschool
 • Je mag enkel rijden met een begeleider
 • Het praktisch examen is ten vroegste mogelijk na 1 maand
Kosten

Voor het voorlopig rijbewijs betaal je bij voorkeur met bancontact:

 • Het eenheidstarief: € 25
Wat moet je meenemen?

Auto:

 • De identiteitskaart

 • Het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • Bij aanvraag model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool

 • Bij een aanvraag model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden.
 • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (eID) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet een pasfoto (max 6 maanden oud) volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

 Moto, vrachtwagen en autobus:

 • De identiteitskaart

 • Het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • Het eventuele bewijs van de gevolgde uren en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)

 • Voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden
 • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (eID) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet een pasfoto (max 6 maanden oud) volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.
Extra informatie

Rijbewijs vervallen? 

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en model 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.  

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • Een stageattest komen afhalen in ruil voor het vervallen voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool OF
 • Je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs model 12 aan met een geldigheid van 12 maanden. Je moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat je 6 uur rijschool gevolgd hebt.  Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen moet je een begeleider aanduiden (voorwaarden: zie hierboven). Je kan je praktijkexamen dan afleggen in bijzijn van deze begeleider.

Is je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen dan begint de hele procedure opnieuw.