Wettelijke samenwoning

Maak een afspraak

Wettelijk samenwonen biedt - naast het huwelijk - een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder juridische bescherming.

Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk, je kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met jouw moeder, jouw broer, een vriend(in) …

De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Deze verklaring wordt afgelegd voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en geregistreerd in het bevolkingsregister.

Voorwaarden
  • Op hetzelfde adres wonen
  • Niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders
  • Bekwaam zijn om contracten aan te gaan m.a.w. minderjarigen en onbekwaamverklaarden kunnen geen verklaring van wettelijk samenwonen afleggen
Kosten

Voor de wettelijke samenwoning betaal je bij voorkeur met bancontact (opgelet: op de bibus kan je geen wettelijke samenwoning aanvragen):

  • Het eenheidstarief: € 15
Wat moet je meenemen?
  • Beide identiteitskaarten

N.B. Je moet wel allebei aanwezig zijn voor het afsluiten van een wettelijke samenwoning.