Putman Renske

Renske

Vrije Centrumschool -5e leerjaar

Ik wil de belangen van de school en de leerlingen verdedigen.
Ik wil zorgen voor een veiligere schoolomgeving.