Reglement groen- en bebloemingsactie

Bloeiend Zwevegem:  een gezamenlijke opdracht

De gemeentediensten zijn jaarlijks druk bezig met de zomerbebloeming. De gemeente nodigt de bevolking uit om ook zelf meer bloemen aan te planten. Bebloeming is namelijk een gezamenlijke opdracht. De Dienst groen en de Koninklijke Adviesraad voor groen en bebloeming organiseren jaarlijks een groen- en bebloemingsactie. Ieder jaar kunnen wij rekenen op een 500-tal gezinnen die deelnemen aan de actie. Inderdaad, ieder Zwevegems gezin kan zich inzetten voor een bloeiend Zwevegem. Ook u kan deelnemen!

Bebloemingsactie

Het Gemeentebestuur heeft namelijk grote waardering voor de private tuinen en voor de private bebloeming . Het gemeentebestuur wenst deze inspanningen dan ook te belonen door een speciale tuin- en bebloemingsactie.

Met de groen- en bebloemingsactie wenst het gemeentebestuur mee te werken aan een aangenaam, net en groenvriendelijke gemeente met aandacht en waardering voor alle vormen van groen,  natuur, fauna en flora.

Overtuig uzelf en schrijf in!

Heel wat gezinnen leveren jaarlijks een inspanning met groen en bebloeming in hun voortuin of met prachtige gevelbebloeming maar zijn nog steeds niet ingeschreven voor deze gratis actie. Met het invulformulier nodigen we u uit om ook deel te nemen in een of meerdere categorieën. De eindlaureaten en alle deelnemers worden beloond. Wie niet waagt, wint ook niet. Alles is gratis.

Pas op, niet enkel de bebloeming op zich is van belang. Het gaat om een actie waarbij de tuinen in hun globaliteit beoordeeld worden op hun originaliteit en verzorging. Bebloeming is daarbij belangrijk, maar niet het enige criterium. Het gebruik van perkplanten is niet verplicht. Er kan ook duurzaam en esthetisch gewerkt worden met vaste of zogenaamde doorlevende kruidachtige planten, heesters en bomen.

Afspraken gemeentelijke groen- en bebloemingsactie: reglement

 • ieder Zwevegems gezin kan deelnemen aan de actie. De deelname is gratis.

 • de gezinnen kunnen deelnemen in één of meerdere categorieën (zie invulformulier)

 • alle private groen en bebloemingen die in competitie komt moeten goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (dus niet weggestopt door hoge hagen, ook achtertuinen komen niet in aanmerking)
 • wie geen voortuin bezit, kan toch deelnemen door de aanleg en het onderhoud van een geveltuintje of door het aanbrengen van gevelbebloeming (bloembakken, klimplanten,...)
 • het groen en de bebloeming worden gekeurd door een onafhankelijke externe jury in de periode eind juli - begin augustus. De juiste data worden niet meegedeeld.
 • de jury beoordeelt op basis van de aanleg, tuinarchitectuur, het plantengebruik, het onderhoud, de algemene netheid en de originaliteit. Duurzame aanplantingen en bebloemingen met vaste planten (doorlevende bloeiende planten), bomen en struiken worden gestimuleerd. Het gebruik van perkplanten is uiteraard toegelaten maar vormt niet het enige onderdeel van de aanleg en de quotering.
 • wie ingeschreven is voor de actie en voldoende scoort, blijft het volgende jaar automatisch ingeschreven (een nieuwe inschrijving is niet noodzakelijk)

Inlichtingen:

Koninklijke Adviesraad voor groen en bebloeming - Dienst Groen - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem, 056 76 57 00

Categorieën:

U kan een keuze maken uit de volgende categorieën :

 1. kleine voortuinen: met een totale oppervlakte tot 150 m²
 2. grote voortuinen: met een oppervlakte van meer dan 150 m²
 3. gevelbebloeming: gevelbloembakken, tegeltuinen, klimplanten
 4. kapelbebloeming of -verfraaiing: verzorging van het groen en de bebloeming van kapellen langs de openbare weg
 5. hoevebebloeming: totaliteit: inclusief gevels van professionele land- en tuinbouwbedrijven
 6. erfbeplanting: integratie van professionele land- en tuinbouwbedrijven in het landschap
 7. winkels, K.M.O.'s en bedrijven: groen- en bebloeming van winkelgevels, K.M.O.'s en bedrijven (met uitzondering van de land- en tuinbouwbedrijven)

 

Toelichting bij hoevebebloeming en erfbeplanting

Heel wat professionele land- en tuinbouwers doen grote inspanningen om de omgeving rond de hoeve en landerijen goed te onderhouden. Deze inspanningen kunnen ook beloond worden in het kader van de jaarlijkse groen- en bebloemingsactie.

We maken het volgende onderscheid:

1.Hoevebebloeming

Daaronder verstaan we de totaliteit van de bebloeming op en rond de erfgebouwen van professionele land- en tuinbouwers. Deze bebloeming kan gebeuren met alle mogelijke planten zoals eenjarigen maar zeker ook met vaste planten bomen en bloeiende heesters. Ook de gevelbebloeming en de voortuinbebloeming wordt daarbij beoordeeld.

Met andere woorden  een land- en tuinbouwer kan niet apart inschrijven voor voortuin én voor gevelbebloeming. In de plaats daarvan kunnen deze gezinnen wel apart inschrijven voor erfbeplantingen en kapellen.

2.Erfbeplantingen

Deze categorie is eveneens bestemd voor professionele land- en tuinbouwers. Heel wat tuinders en landbouwbedrijven hebben de laatste jaren inspanningen geleverd om hun erf te verfraaien. Daarbij werden groenschermen en hoogstammige bomen aangeplant. Deze aanplantingen passen in de zorg voor de open ruimte, de natuurontwikkeling en de landschapsbouw te Zwevegem. Het gemeentebestuur wil ook deze groenrealisaties stimuleren en honoreren. Ook deze groenaanplantingen komen in aanmerking voor de groen- en bebloemingsactie.

Zwevegemse kapellen in de bloemen: collectieve bebloeming

Kapellen zijn parels in ons landschap. Ook heel wat woonwijken bezitten nog een kapel als collectief verzamelpunt of vereringspunt. Sommige daarvan zijn echte bouwkundige juweeltjes en zijn zeer goed onderhouden. Het gemeentebestuur doet hierbij een oproep om deze kapellen extra te onderhouden en te bebloemen. Dit kan individueel of collectief met enkele gezinnen samen.

Inschrijvingen (enkel voor volledig nieuwe inschrijvingen)

U kan deelnemen door het invullen van het elektronisch invulformulier.

Wie vorig jaar inschreven was en voldoende behaalde, blijft dus ingeschreven en moet nu niets doen.