Reispas

Maak een afspraak (aanvraag reispas)

Maak een afspraak (afhalen reispas)

Een (biometrische) reispas is een officieel document dat je nodig hebt om naar alle landen te reizen waar de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Deze biometrische reispas bevat persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude tegen te gaan. De criteria voor een pasfoto zijn ook strikter (neutrale blik en gesloten mond). Voor meer info:  www.fotopaspoort.be

Een reispas is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar voor minderjarigen. Deze geldigheidsduur wordt niet verlengd. Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen. Bovendien is er soms ook nog een inreisvisum nodig. Dat wordt in de reispas aangebracht door de Ambassade of het Consulaat in België van het land van bestemming.

Bij de aanvraag van een reispas moet je er rekening mee houden dat de afleveringsprocedure 10 dagen in beslag neemt (zonder de tijd nodig voor eventuele aanvraag van een inreisvisum). Controleer dus tijdig of er voor jouw reisbestemming een reispas nodig is en als je er één hebt, of deze nog geldig is.

Als de aanvrager zich niet kan verplaatsen dan mag iemand anders met volmacht  het document in zijn/haar plaats afhalen.

Voorwaarden

Je hebt een geldige individuele reispas, en eventueel een visum, nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie.
Om te weten welke landen een reispas en/of een visum eisen, raadpleeg je:

 • Je reisagent
 • Het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist 
 • De website van FOD Buitenlandse Zaken voor reisdocumenten en reisadviezen

Voor sommige landen heb je ook nog een bewijs van inentingen voor reizen naar het buitenland nodig. Heel wat landen, vooral in risicogebieden, weigeren immers reizigers de toegang als zij geen internationaal erkend bewijs (het gele boekje) kunnen voorleggen van inenting tegen bepaalde ziektes (bv. gele koorts, hepatitis A/B, meningitis, buiktyfus, malaria ...). Algemene informatie over inentingen en andere voorzorgsmaatregelen wordt gegeven door de dienst Travelphone van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen op het nummer 0900 10110 of via mail medsec@itg.be.

Kosten

Voor de (biometrische) reispas betaal je bij voorkeur met bancontact:

 • Voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar: € 40
 • Voor een niet-Belgisch kind jonger dan 18 jaar (vluchtelingen, staatslozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)(Verdrag 28/07/1951): € 46
 • Voor een volwassen Belg: € 70
 • Voor een volwassen Niet-Belg (vluchtelingen, staatslozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)(Verdrag 28/07/1951): € 66

 

Spoedprocedure: aanvraag voor 15 uur - reispas kan de eerste werkdag na de aanvraag afgehaald worden. (Uitgezonderd bij een spoedaanvraag op zaterdag dan kan de reispas pas vanaf dinsdag afgehaald worden):

 • Spoedprocedure voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar: € 220
 • Spoedprocedure voor een niet-Belgisch kind jonger dan 18 jaar (vluchtelingen, staatslozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)(Verdrag 28/07/1951): € 220
 • Spoedprocedure voor een volwassen Belg: € 250
 • Spoedprocedure voor een volwassen Niet-Belg (vluchtelingen, staatslozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)(Verdrag 28/07/1951): € 240

 

Super spoedprocedure: aanvraag voor 15.30 uur - reispas kan 4,5 uur na de aanvraag afgehaald worden in het reispassenloket in Brussel (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel - Tel. 02 518 21 16). (Uitgezonderd bij super spoedaanvraag op zaterdag dan kan de reispas pas vanaf maandag om 10.30 uur in Brussel afgehaald worden):

 • Super spoedprocedure (aanvraag in gemeente en afhaling te Brussel) voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar: € 280
 • Super spoedprocedure (aanvraag in gemeente en afhaling te Brussel) voor een niet-Belgisch kind jonger dan 18 jaar (vluchtelingen, staatslozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)(Verdrag 28/07/1951): € 280
 • Super spoedprocedure (aanvraag in gemeente en afhaling te Brussel) voor een volwassen Belg: € 310
 • Super spoedprocedure (aanvraag in gemeente en afhaling te Brussel) voor een volwassen Niet-Belg (vluchtelingen, staatslozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)(Verdrag 28/07/1951): € 300
Wat moet je meenemen?
Extra informatie

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden voor mensen die omwille van beroepsredenen veel moeten reizen of om humanitaire redenen. Deze tweede reispas staat volledig los van de eerste reispas. Een tweede reispas kan ook aangevraagd worden als in de huidige reispas een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar je naartoe reist. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum. Een tweede reispas wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft ook een geldigheidsduur van 7 jaar.

Om een tweede reispas aan te vragen moet je een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede reispas meebrengen bij de aanvraag. De aanvraag moet een opsomming op naam van de verschillende landen van bestemming bevatten. Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op. Is het tweede paspoort beroepshalve vereist, dan stelt je werkgever de aanvraag op.

De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede reispas te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra reispas. Als de geldigheid van de tweede reispas verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuwe tweede reispas toegestaan. Je zal opnieuw moeten aantonen dat de voorwaarden om over twee reispassen te beschikken, vervuld zijn.

Extra: Indien je twee reispassen ter beschikking hebt, dien je er op te letten met één en dezelfde reispas hetzelfde land in en uit te reizen. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.

 • Je gaat persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken. Onze dienst beschikt over apparatuur die je foto scant, je vingerafdrukken neemt en je handtekening registreert. Alles wordt digitaal verwerkt. Na 1 week kan je de reispas afhalen bij de dienst burgerzaken.
 • Kind(eren) moeten mee zijn met de ouder(s) indien er een reispas voor hen wordt aangevraagd. Vanaf 6 jaar moeten zij een handtekening plaatsen en vanaf 12 jaar worden ook de vingerafdrukken genomen.
 • Iemand anders kan de reispas afhalen, maar dan heeft hij/zij een volmacht én je oude reispas nodig.