Schattingscommissie bij schade aan teelten

 

 
Wanneer door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, aan de land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kunnen land- en tuinbouwers de hulp inroepen van de Gemeentelijke Schattingscommissie. 
In Zwevegem is er een gemeentelijke schattingscommissie werkzaam die schade aan landbouwteelten kan beoordelen. De schade moet minstens 20% bedragen van de oppervlakte van het perceel om in aanmerking te komen. Deze schattingscommissie treedt op op vraag van professionele land- of tuinbouwers. De leden van deze commissie zijn gemeentelijke ambtenaren maar ook vertegenwoordigers van de Zwevegemse landbouw en vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en landbouw.  

Op het veld worden de gewassen gekeurd in samenspraak met ALT en het Ministerie van Financiën.

Gemeentelijke Schattingscommissie voor schade aan teelten    
ATD Dienst Groen en openbare werken     
Blokkestraat 29, bus1
8550 Zwevegem

Vandromme Dirk - tel:  056 76 57 40

Voor verdere informatie: Dienst ATD