Slachting

Missing media-item.Ten huize van de eigenaar mogen enkel varkens, schapen, geiten, herten, gevogelte, konijnen en wild geslacht worden. Runderen en kalveren mogen enkel in een slachthuis geslacht worden.

Een particuliere slachting ten huize van de eigenaar van varken, schapen, geiten of herten is alleen toegestaan als door de eigenaar van het dier persoonlijk en ten minste 2 werkdagen voorafgaand aan de slachting, een aangifte wordt gedaan bij de gemeente. Voor een particulier slachting van gevogelte, konijnen en wild buiten het slachthuis is er geen slachtaangifte vereist.

Particuliere slachtingen kunnen eveneens in een slachthuis gebeuren. Runderen en kalveren moeten in een slachthuis geslacht worden.

Bij de slachtaangifte bij de exploitant van het slachthuis dient het registratienummer van de eigenaar van het dier te worden medegedeeld.Vlees van in een slachthuis geslacht als landbouwhuisdier gehouden hoefdier, bestemd voor het exclusief gebruik door het gezin van de aangever en geschikt bevonden voor de menselijke consumptie dient te worden voorzien van een particulierenstempel.

De particulierenstempel heeft de vorm van een ruit met zijden van 6 cm met volgende aanduidingen (letters 0,5 cm hoog):

  • ‘Slachthuis'
  • plaatsnaam

Het is verboden om vlees van particuliere slachtingen in het handelscircuit te brengen. Dit vlees is immers uitsluitend bestemd voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin.