Starterspremie

De Gemeente Zwevegem kan onder de voorwaarden bepaald in het reglement "starterscontract" een toelage toekennen aan startende ondernemers, met het doel hun slaagkansen te verhogen en de economische activiteit in Zwevegem te stimuleren.

Voor wie?

Enkel natuurlijke of rechtspersonen met een zelfstandige activiteit in hoofdberoep komen in aanmerking.

 • Natuurlijke persoon
 • Rechtspersonen van wie de aandelen voor minstens 50% in handen zijn van natuurlijke personen.
 • Vestiging hebben in Zwevegem
 • Ten vroegste gestart zijn in 2015
 • Max. 2 jaar gestart zijn bij aanvraag van de toelage

Worden expliciet uitgesloten:

 • alle verkooppunten of filialen van detailhandel/ketens
 • automatenshops
 • bijkomende vestigingseenheden of vennootschappen, gelieerd aan bestaande ondernemingen
 • vrije beroepen (www.federatievrijeberoepen.be)

De toelage

Binnen de perken van de kredieten kent de gemeente Zwevegem aan de starters een toelage toe dewelke uitsluitend betrekking kan hebben op:

 • Inschrijvings- en cursusgelden van vormings- begeleidings- en vervolmakingscursussen voor ondernemersdoeleinden
 • Honoraria en kosten van professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemersdoeleinden
 • Investeringen met ondernemersdoeleinden met uitzondering van rollend materieel, uitgevoerd ten voordele van starters

De toelagen kunnen nooit meer bedragen dan:

 • € 1000 toelage voor facturen en betalingsbewijzen bewezen uitgaven en kosten zoals bepaald in artikel 4 punt 1
 • € 1000 toelage facturen en betalingsbewijzen bewezen honoraria en kosten zoals bepaald in artikel 4 punt 2
 • € 1000 toelage voor facturen en betalingsbewijzen bewezen investeringsuitgaven zoals bepaald onder artikel 4 punt 3.

De gemeente kan per starterscontract een maximum van 3000 euro toelage toekennen, de starter dient hiervoor bewijsstukken van minimum van 3000 euro kosten exclusief btw aan te tonen. Er wordt € 250 extra subsidie voorzien indien de ondernemer kiest voor een Vlaamse commerciële naam gelinkt aan de vestigingseenheid. 

Premie aanvragen

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlages aan dienst ondernemen via economie@zwevegem.be

Aanvraagformulier

Reglement