Voormalig station in de Otegemstraat in Zwevegem

Het oud station in Zwevegem

Het station van Zwevegem bevond zich in de Otegemstraat. Het vormde een halte van de spoorlijn Kortrijk-Ronse, die in gebruik werd genomen in 1869. In het begin van de 20e eeuw bood het stationsgebouw ook onderdak aan het post- en telegraafkantoor. Personenvervoer was er tot in de jaren '60. Goederentreinen reden er tot begin de jaren '90 en dat in functie van de fabriek van Bekaert.

Vroeger was er ter hoogte van het station een aftakking van het spoor naar de verderop gelegen elektriciteitscentrale (de huidige Transfosite). Zo was de aanvoer van kolen mogelijk die het ketelgebouw van de centrale als bestemming hadden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen heel wat mensen langs dat stukje treinspoor kolen oprapen die al dan niet opzettelijk van de trein waren gevallen. Er bestaan ook verhalen van mensen die tijdens de oorlog de goederenwagons, die kolen hadden geleverd voor de centrale, gingen uitvegen. In de hoeken van de wagons waren wel nog wat restjes kolen te vinden en die waren heel welkom in tijden van schaarste.

Het eigenlijke station werd afgebroken. De voormalige goederenloods staat er wel nog en is nu een koffiebar. In de onmiddellijke omgeving van dat gebouw heeft de gemeente een onthardingsproject opgestart en doet er aan waterbeheer. De oude spoorwegbedding maakt ondertussen deel uit van het Guldenspoorpad, de fietssnelweg die o.a. Kortrijk en Zwevegem met elkaar verbindt.

Bronnen: Zwevegem Vroeger en Agentschap Onroerend Erfgoed

Tekst: Jurgen Creyf