Subsidies groenbedekking

Als professionele land- en tuinbouwer kan je een toelage van € 25/ha krijgen bij het inzaaien van groenbedekkers. Groenbedekking helpt erosie voorkomen en raden we aan op erosiegevoelige terreinen. Je aanvraag indienen kan dit jaar van 23 oktober tot 10 november 2023 per mail of op afspraak in het Gemeentepunt. 

  schattingscommissie@zwevegem.be

  Online een afspraak maken (klik hier)

Wat breng je mee?

  • kopie van de orthofotoplans 2023 van de percelen met groenbedekking op Zwevegem.
  • kopie van de digitale verzamelaanvraag 2023 met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2023 van de  percelen met groenbedekking.
  • kopie van de factuur opgesteld in 2023 van de zaadleveringen.

Het aanvraagformulier mag je ook afdrukken of opvragen bij Liesbeth (dienst woon- en leefomgeving). 

Voorwaarden
  • Je bent professioneel landbouwer of tuinbouwer
  • Je zaait groenbedekkers in op Zwevegems landbouwgebied
Extra informatie