Uitbatingsvergunning nachtwinkel en privaat bureau voor telecom

De uitbater van een nachtwinkel moet voor het openen, het open houden of het heropenen van een nachtwinkel in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek bestaande uit:

 • een brandveiligheidsonderzoek
 • een financieel onderzoek
 • een stedenbouwkundig onderzoek
 • een moraliteitsonderzoek
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum drie jaar. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.

Het college van burgemeester en schepenen kan de duurtijd van de vergunning ook beperken tot één jaar.

KOSTPRIJS

Een nachtwinkel onderworpen aan het belastingsreglement op nachtwinkels. Dit reglement legt volgende bedragen vast:

 • Openingsbelasting: 6.000 euro per nachtwinkel;
 • Jaarlijkse belasting: 1.500 euro per jaar per nachtwinkel.

AANVRAAGPROCEDURE

Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet de uitbater, minstens 60 dagen voor de geplande opening, schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij dienst ondernemen. 

Hiervoor vol je het aanvraagformulier in en voeg je enkele bewijsstukken toe: 

 1. Kopie van de identiteitskaart
 2. Uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen
 3. een plan en plattegrond van het pand  op schaal, met aanduiding van de ruimtes per bouwlaag
 4. Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 5. Indien nodig een kopie van de beroepskaart
 6. Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand)
 7. Een uittreksel uit het strafregister (model artikel 596.1)
 8. (indien van toepassing) een kopie van de aanvraag tot vergunning voor de vervaardiging of het in handel brengen van voedingsmiddelen bij het FAVV
 9. (indien van toepassing) een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voor wat een privaat bureau voor telecommunicatie betreft.
 10. (indien van toepassing) kopie van beroepsaangifte 108 voor tabak

 

Alvorens de uitbatingsvergunning afgeleverd kan worden, dienen wij ook in het bezit te zijn van een attest van de brandweer inzake brandveiligheid. Dit kan aangevraagd worden via https://www.hvzfluvia.be/onderneem-brandveilig > controlebezoek met verslag.

 

Aan de hand van deze bewijsstukken zal het stadsbestuur de nodige onderzoeken voeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een nachtwinkel.

Aanvraagformulier