Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer & bestuurderspas

Met het decreet van 29/03/2019 werd de ‘taxivergunning’ en de vergunning vervoer verhuur voertuig met bestuurder’ samengebracht in de vergunning voor ‘individueel bezoldigd Personenvervoer’ (kortweg IBP-vergunning. De vergunning is geldig in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaarVerder dienen bestuurders sinds 1 juli 2020 te beschikken over een bestuurderspas.

 

Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer

Een IBP-vergunning vraag je het snelste aan via Centaurus2020, maar kan ook schriftelijk in de stad of gemeente waar het bedrijf zijn exploitatiezetel heeft.  Een vergunning wordt uitgereikt per voertuig en kost 350 euro per jaar per voertuig (of 250 euro voor ecologische voertuigen).

Om een vergunning te kunnen aanvragen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kan je hier raadplegen.

De lopende vergunningen voor vervoersdiensten blijven geldig tot de vervaldatum die op de vergunning vermeld staat. Wanneer deze vervallen is, val je onder de nieuwe wetgeving en moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Aanvraag starten via Centaurus2020

Zorg dat je de nodige documenten bij de hand hebt alvorens je de aanvraag start:

 • Kopie van identiteitskaart
 • een uittreksel uit het strafregister model 596.1-27, dat minder dan drie maanden oud is
 • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, die gelijk is aan niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen.  

  een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten.
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken.

 

Bestuurderspas

Bovendien dienen bestuurders van taxi's te beschikken over een bestuurderspas. De bestuurderspas wordt aangevraagd via Centaurus2020, maar kan ook schriftelijk via de stad of gemeente waar je bent gedomicilieerd. 

Voor een bestuurderspas betaal je eenmalig een kost. Het bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden (in 2022: €21,23). Als je jouw bestuurderspas verliest of je naar een andere gemeente verhuist, moet je een nieuwe pas aanvragen.

Aanvraag starten via Centaurus2020

Let op: zorg dat je de nodige documenten bij de hand hebt alvorens je de aanvraag start.

 • Een kopie van identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28, dat minder dan 3 maanden oud is
 • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. 
 • Als je een buitenlandse staatsburger bent, een bewijs dat jetoelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.
 • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Een rijbewijs met geldige medische keuring.