Verkoop van tabak

Het aangifteformulier moet minimaal 8 dagen voor de opening van de winkel ingediend worden.Handelaars die tabak verkopen moeten een beroepsaangifte 108 aanvragen en indienen bij de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen. Je bezorgt het aangifteformulier(externe link) minimaal 8 dagen voor de opening van de winkel aan de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.

Aangifteformulier (pdf)