Verkoop van voedsel

Je hebt een toelating/erkenning nodig van het FAVV wanneer je in contact komt met voedsel (productie, verpakking, klein- of groothandel, …). Deze vraag je minimaal 30 dagen voor de aanvang van je activiteiten aan door het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen aan uw lokale controle eenheid

Aanvraagformulier FAVV

Afhankelijk van het aantal werknemers die je tewerk stelt zal je een jaarlijkse heffing moeten betalen aan het FAVV.

Richtlijnen voor handelaars