Zoemrijk Zwevegem: laat het zoemen met bloemen

Dat het klimaat systematisch verandert, hebben we allemaal al gemerkt in binnen- en buitenland. Hittegolven, dreigend tekort aan drinkwater, massale bosbranden, wateroverlast en aardverschuivingen volgen elkaar steeds sneller op... Eén van de grote slachtoffers van klimaatverandering zijn nuttige insecten zoals de bij. Bloemenweides zorgen voor het broodnodige voedsel voor deze stille werkers.

Braakliggend perceel? Wij fleuren het graag op!

Beschik je over een braakliggend bouwperceel? De medewerkers van het lokaal bestuur Zwevegem kunnen het perceel gratis voor je inzaaien met bloemenmengsel. Via onderstaande knoppen vind je het reglement en het aanvraagformulier terug. De gemeenteraad keurde het reglement goed op 25 april 2022.  

Aanvraagformulier (pdf)        Reglement (pdf)