Zoemrijk Zwevegem: laat het zoemen met bloemen

Dat het klimaat systematisch verandert, hebben we allemaal al gemerkt in binnen- en buitenland. Hittegolven, dreigend tekort aan drinkwater, massale bosbranden, wateroverlast en aardverschuivingen volgen elkaar steeds sneller op... Eén van de grote slachtoffers van klimaatverandering zijn nuttige insecten zoals de bij. Bloemenweides zorgen voor het broodnodige voedsel voor deze stille werkers.

Braakliggend perceel? Wij fleuren het graag op!

Beschik je over een braakliggend bouwperceel? De medewerkers van het lokaal bestuur Zwevegem kunnen het perceel gratis voor je inzaaien met bloemenmengsel. Via onderstaande knoppen vind je het reglement en het aanvraagformulier terug. Interesse? Dien je aanvraag in voor 1 mei! 

Aanvraagformulier (pdf)        Reglement (pdf)

Vraag je gratis zakje bloemenzaadjes aan vanaf 21 februari

Het lokaal bestuur geeft ook dit jaar opnieuw gratis 1.000 zakjes met bloemenzaadjes weg. Elk zakje is gevuld met een éénjarig bloemenmengsel, goed voor 5 m² bloemenweide. Vul vanaf dinsdag 21 februari onderstaand formulier in en wij bezorgen je in april het bloemenzaad aan huis met de fiets. April is trouwens ook het ideale moment om de zaadjes te zaaien!

Vraag je gratis zakje aan