Behoud en uitbreiding van zwaluwnesten in Zwevegem

De subsidie voor het behoud en de uitbreiding van zwaluwnesten in Zwevegem heeft betrekking op bewoonde zwaluwnesten in woningen en/of andere gebouwen/infrastructuur, gelegen op het grondgebied van Groot-Zwevegem. Een aanvraag indienen dient te gebeuren door de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt. De subsidie wordt ook aan deze persoon uitbetaald. 

Het volledige subsidiereglement kan je als pdf-bestand downloaden via onderstaande knop. Ook het aanvraagformulier kan je verkrijgen door op onderstaande button te klikken.

Het subsidiereglement   Het aanvraagformulier

Wat kan je doen voor de boerenzwaluw?

Sluit je schuur niet af, maar laat bijvoorbeeld een bovendeur open staan of zorg voor een permanent open raam. Enkele kunstnesten kunnen de zwaluw tot broeden aanzetten. Belangrijk is dat de boerenzwaluw-nestkommetjes geplaatst worden in open schuren, onder een fors bemeten dakoverstek of onder balkons.

Wanneer er in de omgeving voldoende klei en insecten voorhanden zijn, is de kans groot dat de zwaluwen er zelf enkele nesten bij bouwen. Wie last heeft van de uitwerpselen van de zwaluwen kan het beste onder de nesten een eenvoudig plankje monteren. Open water en bloeiende bermen en graslanden zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van zwaluwen. 

Wat kan je doen voor de huiszwaluw?

 • Laat oude nesten zitten! Deze trekken opnieuw andere huiszwaluwen aan.
 • Breng eventueel mestplankjes aan om overlast te voorkomen.
 • Maak geschikte dakranden wit.
 • Zorg voor een modderplaats binnen 100 tot 200 meter van de nestplaats.
 • Hang meerdere kunstnesten op aan de oost- of noordoostzijde van het huis. Doe dit direct onder de dakgoot of het overstek.
 • Plaats een huiszwaluwtil.
 • Neem voor wijkgerichte maatregelen contact op met een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland.
 • Waterpartijen met rietkragen en kruidenrijk hooilanden zijn zeer geschikt als foerageergebied voor huiszwaluwen.

Wat kan je doen voor de gierzwaluw?

 • Laat oude nesten zitten! Deze trekken weer andere huiszwaluwen aan.
 • Breng eventueel mestplankjes aan om overlast te voorkomen.
 • Maak geschikte dakranden wit.
 • Zorg voor een modderplaats binnen 100 tot 200 meter van de nestplaats.
 • Hang meerdere kunstnesten op aan de oost- of noordoostzijde van het huis. Doe dit direct onder de dakgoot of het overstek.
 • Plaats een huiszwaluwtil.
 • Neem voor wijkgerichte maatregelen contact op met een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland.
 • Waterpartijen met rietkragen en kruidenrijk hooilanden zijn zeer geschikt als foerageergebied voor huiszwaluwen.

Meer info: vogelbescherming.nl

Download hier de volledige infobrochure over de zwaluw (pdf)