Adviescriteria & procedure uitbreiding kinderopvang (Opgroeien)

Adviescriteria & procedure uitbreiding kinderopvang

Wat

Half december 2023 wordt een nieuwe oproep gelanceerd vanuit het agentschap Opgroeien voor  kandidaten voor de subsidie ‘nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang voor baby’s en peuters’. Organisatoren kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen indienen.

Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) formuleerde een gunstig advies van de vooropgestelde procedure en criteria, met de maximumscore die een opvanginitiatief hiervoor kan krijgen.

Aantal nieuwe gesubsidieerde plaatsen

Zwevegem krijgt 11 nieuwe gesubsidieerde plaatsen toegewezen vanuit het Agentschap Opgroeien. Het is het agentschap zelf die beslist hoeveel en of de plaatsen worden toegekend aan de aanvragers.  

Tijdslijn

 • 2023:
  • 15 december: lancering oproep vanuit Agentschap Opgroeien
 • 2024:
  • 31 januari: aanvragen ingediend bij Agentschap Opgroeien én schriftelijk gemeld aan het lokaal bestuur
  • 15 februari: aanvragen worden beoordeeld tijdens het Lokaal Overleg Kinderopvang aan de hand van de vooropgestelde criteria
  • 26 februari: advies van het LOK (beoordeling + scores aanvragers) wordt voorgesteld op het College van Burgemeester en Schepenen
  • 1 maart: advies van het lokaal bestuur bij Opgroeien

Korte samenvatting

Het lokaal bestuur toetst de aanvragen aan de vooropgestelde criteria en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Er kunnen maximum 8 punten toegekend worden.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert de score van het lokaal bestuur om de aanvraag te laten gelden voor nieuwe plaatsen inkomenstarief.

Indien de organisator van het kinderopvanginitiatief geen lid is van het LOK, zal deze persoon ook uitgenodigd worden op het overleg. De organisator heeft het recht om gehoord te worden en kan in gesprek gaan over de score en advies.

Het advies van het lokaal bestuur wordt bezorgd aan agentschap opgroeien en de betrokken organisator. Agentschap opgroeien beslist over de ingediende aanvragen. 

In de toekenningen zal de vroegst mogelijke startdatum staan.

Meer informatie over de procedure en criteria kan je terugvinden in volgend document:
Criteria en procedure uitbreiding kinderopvang

Info nodig?

Info oproep uitbreiding Agentschap Opgroeien: Oproepen en beslissingen | Kind en Gezin

Meer info kan je verkrijgen bij Griet Vandeburie, de dienst samenleving of bij Huis van het Kind. 
Onderstaand onze gegevens:

Mail: griet.vandeburie@zwevegem.be of huisvanhetkind@zwevegem.be of samenleving@zwevegem.be
Telefonisch: 0471 61 64 48 (Griet Vandeburie)