Spontane sollicitatie Lokaal Bestuur Zwevegem

Ter info
Interesse om bij het lokaal bestuur Zwevegem te werken? Vul onderstaand formulier in en uw gegevens worden gedurende 1 jaar opgenomen in het sollicitantenbestand. Dit betekent dat u, van zodra er een functie vacant is waaraan uw profiel/interesse voldoet, op de hoogte gebracht wordt (post, e-mail, telefoon) door gemeente en/of OCMW.
Identificatie
Contactgegevens
Gezinstoestand
Opleiding
Werkervaring
Periode - Werkgever - Functie
Periode - Werkgever - Functie:
Periode - Werkgever - Functie
Interesses / verwachtingen
Wilt u werken binnen een administratieve functie
Voor welke dienst heeft u een voorkeur?
Wilt u werken binnen een technische functie
Indien ja, welke?
onderhoud openbaar groen
onderhoud openbare wegen/voetpaden
plaatsen van verkeersborden, wegmarkeringen en tijdelijke signalisatie
onderhoud begraafplaatsen en hulp bij begrafenissen/ontgravingen
onderhoud van gebouwen waaronder elektriciteit, sanitair en cv, schilderwerken...
leveren/opzetten van materiaal voor feestelijkheden
onderhoud van wagenpark/magazijn
onderhoud van openbare gebouwen: scholen, gebouwen gemeente/OCMW
toezicht voor en na school, middagtoezicht, buitenschoolse kinderopvang
Wilt u werken binnen een functie specifiek voor het woonzorgcentrum?
Indien ja, duid aan
verplegen van bewoners
verzorgen van bewoners
verdelen van maaltijden onder bewoners
Varia
Heeft u een rijbewijs B
Heeft u eigen vervoer?
Bent u momenteel werkloos
Komt u in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen?
Bijkomende toelichtingen bij sollicitatie
Wet op de Privacy
We nemen deze gegevens op in het sollicitantenbestand van het openbaar bestuur in kwestie, dit voor een periode van 1 jaar. U heeft het recht tot inzage van deze gegevens. Voor meer informatie over hoe we uw gegevens gebruiken en welke andere rechten u heeft met betrekking tot privacy, verwijzen we naar de privacyverklaring van het openbaar bestuur.

 
Voor akkoord (geldt als handtekening)
Ik verklaar dat dit formulier juist en volledig is ingevuld en geef hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan het lokaal bestuur Zwevegem om mijn gegevens te verwerken in het kader van vacatures. Ik besef dat ik dit akkoord steeds mag intrekken en dat ik daarvoor contact op moet nemen met privacy@zwevegem.be.