Gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

 
Data 2019 Agenda Toelichtende nota    
2 januari (installatievergadering) Agenda      
28 januari Agenda Toelichtende nota    
25 februari Agenda 
Aanvullend agendapunt
Toelichtende nota    
25 maart Agenda Toelichtende nota    
29 april Agenda Toelichtende nota    
27 mei Agenda Toelichtende nota    
24 juni Agenda Toelichtende nota    
15 juli Agenda Toelichtende nota    
23 september Agenda Toelichtende nota    
28 oktober        
25 november        
16 december