Kappaertsite

Op de Kappaertsite wenst het lokaal bestuur een campus te realiseren, waar onderwijs, kunstonderwijs en vakantiewerking elkaar versterken. Kinderen en jongeren staan hier centraal. We nodigen hen uit om deel te nemen aan creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten.

De verschillende partners in dit project zijn:

De school voor buitengewoon lager onderwijs De Klim-Op. DeKlim-Op telt vandaag 116 leerlingen en kan toekomstgericht uitbreiden naar 165 leerlingen.

Het deeltijds kunstonderwijs De Kunstacademie, met ongeveer 900 leerlingen, grotendeels kinderen en jongeren die naschools les volgen, maar ook een 120-tal volwassenen in de namiddag en ’s avonds.

De gemeentelijke vakantiewerking en naschoolse kinderopvang, die men wenst te centraliseren op één locatie. Tijdens de schoolvakanties nemen gelijktijdig 250 tot 300 kinderen en jongeren hieraan deel. Op woensdagnamiddag wordt een groep van gemiddeld 75 kinderen en jongeren opgevangen.