Kappaertsite

Op de Kappaertsite wenst het lokaal bestuur een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus te realiseren, waar onderwijs, kunstonderwijs en vakantiewerking elkaar versterken. Kinderen en jongeren staan hier centraal. We nodigen hen uit om deel te nemen aan creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten.

Op maandag 23 oktober starten de werkzaamheden voor de creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert. Bewoners van de site ontvangen een bewonersbrief in de bus. Of je kan de brief hier online raadplegen.

De verschillende partners in dit project zijn:

  • De school voor buitengewoon lager onderwijs De Klim-Op. De Klim-Op telt vandaag 135 leerlingen en kan toekomstgericht uitbreiden naar 165 leerlingen.
  • Het deeltijds kunstonderwijs De Kunstacademie, met ongeveer 900 leerlingen, grotendeels kinderen en jongeren die naschools les volgen, maar ook een 120-tal volwassenen in de namiddag en ’s avonds.
  • De gemeentelijke vakantiewerking en naschoolse kinderopvang, die we wensen te centraliseren op één locatie. Tijdens de schoolvakanties nemen gelijktijdig 250 tot 300 kinderen en jongeren hieraan deel. Op woensdagnamiddag wordt een groep van gemiddeld 75 kinderen en jongeren opgevangen.

Maximaal gedeeld gebruik

Een belangrijke uitdaging bij dit project is het verzoenen van de eisen van de verschillende betrokken partijen. Het bestuur heeft namelijk de ambitie om in te zetten op maximaal gedeeld gebruik. Een nieuw gebouw op de campus zal dan ook polyvalent ingericht worden met het oog op diverse doelgroepen en gebruikers.

Groene en veilige omgeving

Bij de reconversie van de scholencampus Kappaert is een slimme herinrichting van het openbaar domein van groot belang. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om de noodzakelijke basisaanleg te realiseren (paden en toegangen, gras- en speelzones, fietsenstalling). Deze moet passen binnen het masterplan voor de site, waarbij de doorwaardbaarheid voor trage gebruikers en de koppeling aan een frisse, multifunctionele parkomgeving essentieel zijn.  

Op vlak van mobiliteit willen we een verkeersluwe schoolomgeving realiseren met prioriteit voor de zwakke weggebruiker. Ook een verbinding voor fietsers wordt gecreëerd tussen Deerlijk en het centrum van Zwevegem, en een veilige wandel-fietsverbinding tussen wijk Kappaert/Stedestraat, de campus en Zwevegem-centrum over het kanaal Bossuit-Kortrijk.