De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van alle aangelegenheden van gemeentelijk belang. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe de algemene regels vaststellen. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendige bestuur van de gemeente.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, maar je mag niet tussenkomen. In principe vergadert de gemeenteraad elke vierde maandag van de maand. De zittingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentepunt.

Sedert 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad dezelfde als van de OCMW raad. De OCMW raad volgt aansluitend op de vergadering van de gemeenteraad.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeente- en OCMW raad de deontologische code voor mandatarissen goed.

De gemeenteraad van Zwevegem bestaat uit 27 rechtstreeks verkozen leden.