Omgevings- en kleinhandelsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere vergunningen op vlag van stedenbouw/verkaveling, milieu en handel.

Om een onderneming te starten is de kans groot dat je een omgevings- en/of kleinhandelsvergunning nodig hebt:

  • Een kleinhandelszaak wil openen of uitbaten van 400m² handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of als je een handelszaak wil uitbreiden naar meer dan 400m².
  • Bouw van een nieuwe zaak die meer dan 400m² netto handelsoppervlakte
  • Het verharden van een stuk grond voor bijvoorbeeld een terras, een publiciteitsbord of voor parking.
  • Het plaatsen van een publiciteitsbord
  • De functie van jouw gebouw wil wijzigen
  • Voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten.

Om uitsluitsel of u al dan niet een omgevingsvergunning nodig heeft, informeer je jou bij de dienst ‘woon- en leefomgeving’. 

Aanvraag vergunning