Onderwijscheques Zwevegem (2023 - 2024)

Onderwijscheques helpen de schoolfactuur betalen

Een gevulde boekentas kost geld. Het lokaal bestuur Zwevegem wil met onderwijscheques tussenkomen in verplichte schooluitgaven. Het initiatief kadert in het gemeentelijk armoedeplan. Het gaat over een financiële tussenkomst voor de kosten van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs.

Kom ik in aanmerking voor een onderwijscheque?

 • je kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 

OF

 • je gezin is in budgetbeheer met schuld of collectieve schuldenregeling.

EN

 • je kind of jij (als je meer dan de helft van de zorg voor je kind opneemt) bent gedomicilieerd in Zwevegem. Je komt niet in aanmerking als je kind een gelijkaardig voordeel geniet in een andere gemeente.

Het volledige reglement van de onderwijscheques kan je lezen op deze webpagina.

Wat moet ik doen?

 • Het digitale aanvraagformulier hieronder invullen.
 • Of het aanvraagformulier dat je kind mee krijgt via de school invullen, inscannen en met bewijsstuk doormailen naar samenleving@zwevegem.be
 • Of kom even langs in Huis van het Kind, we helpen je graag verder.

Openingsuren:  dinsdag:         13.30 – 18.00 uur

                               woensdag:     9.00 – 13.00 uur

                               vrijdag:          13.30 – 17.00 uur

                                1ste zaterdag van de maand: 9.30 - 11.30 uur

De onderwijscheques voor het schooljaar 2023-2024 kan je aanvragen tot en met 30 april 2024. Vanaf juni 2024 zal je nieuwe onderwijscheques kunnen aanvragen voor het schooljaar 2024-2025.

Welke korting krijg ik?

 • Je kind zit in de kleuterklas: 55 euro op de schoolfactuur (*)
 • Je kind zit in het lager onderwijs: 105 euro op de schoolfactuur (*)
 • Je kind zit in het secundair onderwijs: 130 euro op de schoolfactuur

(*): korting op de schoolfactuur ter waarde van het bedrag van de maximumfactuur vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Indien de aanvraag gebeurt na 1 februari van het betreffende schooljaar heeft de kleuter, het kind, de leerling maar recht meer op de helft van het bedrag.

Wat na mijn aanvraag?

De dienst samenleving neemt contact op met de betrokken school en de tussenkomst wordt automatisch verrekend via de schoolfactuur.

Wist je dat ...

Als je recht hebt op onderwijscheques omwille van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, je ook recht hebt op een UitPAS aan MIA-tarief en omgekeerd. Met de UitPAS kan je korting krijgen voor kampen, bib-activiteiten, theater, sport, vrije tijd ... in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Voor meer info kan je terecht bij de dienst vrije tijd in het Gemeentepunt

Heb je vragen?

Neem contact op met de dienst samenleving in het Gemeentepunt, Brugfiguur Veerle Gevaert of ga eens langs bij Huis van het Kind.

Dienst samenleving: Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem | 056 76 55 75 | samenleving@zwevegem.be

Brugfiguur Veerle Gevaert: Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem 0474 91 96 64 | veerle.gevaert@zwevegem.be

Huis van het Kind: Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem | 0471 61 64 48 | huisvanhetkind@zwevegem.be

Aanvraagformulier onderwijscheque

 • Huidige Gegevens
 • Kind(eren)
 • Einde
Persoonlijke gegevens

Vul hier de gegevens in van de ouder/de voogd die de schoolfactuur betaalt.

De voorwaarden

TIP! Heb je meerdere kinderen? Leg dan van elk kind een ziekteklevertje onder elkaar en neem 1 foto van alle klevertjes.

Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden? Stip aan en voeg het bewijsstuk toe.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, eps, pict, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, zip.