Onderwijscheques Zwevegem 2024 - 2025

Een gevulde boekentas kost geld. Het lokaal bestuur Zwevegem wil met onderwijscheques tussenkomen in verplichte schooluitgaven. Het initiatief kadert in het gemeentelijk armoedeplan. Het gaat over een financiële tussenkomst voor de kosten van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs. Het volledige reglement van de onderwijscheques kan je lezen op deze webpagina.

Wanneer kom ik in aanmerking?

 • Als je kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 

OF

 • je gezin is in budgetbeheer met schuld of collectieve schuldenregeling.

EN

 • je kind of jij (als je meer dan de helft van de zorg voor je kind opneemt) bent gedomicilieerd in Zwevegem. Je komt niet in aanmerking als je kind een gelijkaardig voordeel geniet in een andere gemeente.

Hoe een onderwijscheque aanvragen?

 • Online: het digitale aanvraagformulier onderaan de webpagina invullen
 • Op papier: het aanvraagformulier dat je kind meekrijgt via de school invullen, inscannen en met bewijsstuk doormailen naar samenleving@zwevegem.be
 • Fysiek: kom even langs in Huis van het Kind tijdens de openingsuren of op afspraak, we helpen je graag verder.

Na het indienen van je aanvraag neemt de dienst samenleving contact op met de betrokken school. De tussenkomst verrekenen we automatisch via de schoolfactuur.

Welk voordeel ontvang ik?

 • Je kind zit in de kleuterklas: 55 euro op de schoolfactuur (*)
 • Je kind zit in het lager onderwijs: 105 euro op de schoolfactuur (*)
 • Je kind zit in het secundair onderwijs: 130 euro op de schoolfactuur

(*): korting op de schoolfactuur ter waarde van het bedrag van de maximumfactuur vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Indien de aanvraag gebeurt na 1 februari van het betreffende schooljaar heeft de kleuter, het kind, de leerling maar recht meer op de helft van het bedrag.

Heb je vragen?

Wist je dat als je recht hebt op onderwijscheques omwille van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, je ook recht hebt op een UitPAS aan MIA-tarief? Met de UitPAS kan je korting krijgen voor kampen, bib-activiteiten, theater, sport, vrije tijd ... in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Voor meer info kan je terecht bij de dienst vrije tijd in het Gemeentepunt

Aanvraagformulier onderwijscheque

 • Huidige Gegevens
 • Kind(eren)
 • Einde
Persoonlijke gegevens

Vul hier de gegevens in van de ouder/de voogd die de schoolfactuur betaalt.

De voorwaarden

TIP! Heb je meerdere kinderen? Leg dan van elk kind een ziekteklevertje onder elkaar en neem 1 foto van alle klevertjes.

Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden? Stip aan en voeg het bewijsstuk toe.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, eps, pict, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, zip.