Openbaar onderzoek Plan Bossuit-Kortrijk

Gepubliceerd op Woensdag 27 maart 2024

De Vlaamse Regering stelde op 26 januari 2024 het ontwerp voorkeursbesluit voor het complex project “Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk” (kortweg PLAN B-K) vast, waarbij het zogenaamd ringtracé wordt aangeduid als voorkeursoplossing. Het ontwerp voorkeursbesluit legt de Vlaamse Regeering nu voor aan de bevolking via een openbaar onderzoek georganiseerd door De Vlaamse Waterweg nv.

Openbaar onderzoek vanaf 8 april 

Het openbaar onderzoek loopt van 8 april 2024 tot en met 14 juni 2024. Gedurende deze periode kan iedereen, schriftelijk of digitaal, een reactie formuleren over het ontwerp van voorkeursbesluit en het bijhorende ontwerp geïntegreerd onderzoek. De reacties dienen schriftelijk of digitaal geformuleerd te worden. Dit kan op volgende manieren:

  • via e-mail aan openbaaronderzoekplankbk@vlaamsewaterweg.be
  • per brief aan De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Regio West, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke
  • per brief afgeven aan de Rode Balie in het Gemeentepunt
     

Alle officiële documenten, zoals het ontwerp voorkeursbesluit, de ontwerp onderzoeksrapporten en de ontwerp synthesenota zijn terug te vinden in de digitale bibliotheek op www.planbk.be.

Toelichting in het Gemeentepunt

Tijdens het openbaar onderzoek is iedereen ook welkom op een toelichting in het Gemeentepunt. De toelichting vindt plaats op donderdag op 2 mei 2024 van 16 tot 20 uur. 

De Vlaamse Waterweg nv is initiatiefnemer van PLAN B-K en dit project wordt medegefinancieerd door de Europese Unie.