De gemeentelijke premie voor wonen boven winkels

De gemeentelijke premie voor wonen boven winkels:

Doelstelling: het verdichten van de bestaande centrumgebieden door het creëren van woongelegenheden boven handelspanden aanmoedigen, aangezien dit een verdichting en een verweving van functies betekent.

Voorwaarden:

 • U bent eigenaar of de huurder van een handelspand op het grondgebied van Zwevegem
 • Op de verdieping(en) van het handelspand ontstaat een nieuwe woongelegenheid
 • De werken worden uitgevoerd na aflevering van een stedenbouwkundige vergunning (medewerking van een architect vereist) of na het bekomen van een attest dat voor de beoogde werken geen stedenbouwkundige vergunning en/of medewerking van architect vereist is
 • De kosten bedragen minimum 6.000 EUR (BTW incl.), te bewijzen door het voorleggen van facturen.
 • De woongelegenheid dient betrokken te worden binnen de 12 maand na voltooiing van de werken
 • De woongelegenheid dient gedurende een periode van minstens 5 jaar als hoofdverblijfplaats bewoond te zijn

Verplichte terugbetaling van de premie wonen boven winkels indien:

 • De woongelegenheid binnen 5 jaar na uitbetaling van de premie een andere bestemming krijgt
 • De woongelegenheid binnen 5 jaar na uitbetaling van de premie wordt opgenomen in de inventaris van leegstaande woningen
 • De woongelegenheid binnen 5 jaar na uitbetaling van de premie vrijwillig wordt vervreemd.

Bedrag: 1.000 euro

Aanvragen:

 • Na de werken en voor het betrekken van de woongelegenheid
 • Indienen van het ingevulde  aanvraagformulier_premie_wonen_boven_winkels + attest van registratie + stedenbouwkundige vergunning of attest waaruit blijkt dat geen vergunnig noodzakelijk is + lijst van facturen (ondertekend door aanvrager en eventueel door architect)

 

Kosten

Aanvraagformulieren kunnen gratis afgehaald worden op de dienst ruimtelijke ordening en huisvesting.

De verzendingskosten van de aanvraag zijn ten laste van de aanvrager

Wat moet je meenemen?
 • Het ingevulde aanvraagformulier_premie_wonen_boven_winkels
 • Het attest van registratie
 • De stedenbouwkundige vergunning of attest waaruit blijkt dat geen vergunnig noodzakelijk is 
 • De lijst van facturen (ondertekend door aanvrager en eventueel door architect)

-->

 

Extra informatie

[asset|aid=7081|format=link|formatter=asset|title=Reglement premie "wonen boven winkels"|height=undefined|width=undefined]