Kids-ID voor -12 jarigen

Maak een afspraak (aanvraag kids-ID)

Maak een afspraak (afhalen kids-ID)

De kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Net als de elektronische identiteitskaart heeft de kids-ID het formaat van een bankkaart en bevat een microchip. De kids-ID is drie jaar geldig.

Dankzij de elektronische chip en een geheime code kan jouw kind dat ouder is dan zes jaar de kaart gebruiken om zich te identificeren op het internet.

Let op! Ga je op reis? Met een kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming. Sommige landen eisen ook dat de kids-ID nog een aantal maanden geldig is bij terugreis naar België (alle info vind je hier).

De kaart heeft als extra voordeel dat de ouders zich kunnen inschrijven op het systeem 'Hallo Ouders' waardoor zij, familieleden en kennissen kunnen worden gewaarschuwd als hun kind verloren gelopen is.

Als de ouders, familieleden of kennissen niet reageren op de oproep, dan wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar Child Focus dat 24/24 bereikbaar is en de zaak dan behartigt.

Kosten

Voor de kids-ID betaal je bij voorkeur met bancontact:

  • Gewone procedure: € 9
  • Dringende procedure (2 weekdagen - niet op bibus): € 110
  • Dringende procedure (2 werkdagen - niet op bibus) afhaling in Brussel: € 147
Wat moet je meenemen?

Opgelet: de kind(eren) moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van de kids-ID.

Extra informatie
  • De kids-ID is niet verplicht en dien je dus zelf voor je kind(eren) aan te vragen. (Een kids-ID is wel verplicht wanneer het kind naar het buitenland gaat naar een bestemming waar geen reispas vereist is en wanneer het kind niet beschikt over een reispas.) Eén van de ouders of de voogd (vonnis bewijs ouderlijke macht meebrengen) meldt zich samen met het kind (ook bij vernieuwing) aan bij de dienst burgerzaken of de bibus.
  • Na 2 tot 3 weken ontvang je per post de pin- en pukcodes. Met deze codes kan je de kids-ID afhalen bij de dienst burgerzaken of de bibus.