Verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart (eID & kids-ID)

Maak een afspraak

Meld het verlies van de elektronische identiteitskaart of kids-ID zo snel mogelijk bij de dienst burgerzaken (van je eigen gemeente).

Dit geldt enkel voor Belgen. Burgers met een andere nationaliteit, die hun verblijfskaart hebben verloren, dienen hiervan altijd aangifte te doen bij de politie.

Deed je aangifte van verlies of diefstal in het buitenland, dan moet je dit opnieuw doen in België. Dit heeft alles te maken met het feit dat buitenlandse politiediensten een Belgische identiteitskaart niet als geseind kunnen opgeven. Is jouw verloren of gestolen identiteitskaart geseind, dan worden de certificaten (elektronische handtekening) tijdelijk geblokkeerd. Dit is van belang om identiteitsfraude tegen te gaan.

Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig dan DOCSTOP op het gratis nummer 00 800 2123 2123 of de helpdesk van het rijksregister (+32 2 518 2123) om de certificaten te laten blokkeren. Het is aangeraden om ook contact op te nemen met jouw bankinstelling(en). Zo kan je vermijden dat anderen jouw identiteitskaart op een frauduleuze manier gebruiken.

Kosten

De aangifte van verlies of diefstal is gratis.

Je zal wel moeten instaan voor de kost van een nieuwe elektronische identiteitskaart (eID of kids-ID).

Wat moet je meenemen?

Voor de aanvraag van een nieuwe elektronische identiteitskaart bij de dienst burgerzaken of de bibus:

Extra informatie
  • Je gaat persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken of de bibus. De dienst levert een bewijs af van aangifte van verlies of diefstal van de identiteitskaart (bijlage 12). Voor de opmaak van deze bijlage 12 heb je een pasfoto nodig. Dit bewijs vervangt de verloren of gestolen identiteitskaart maar is slechts beperkt geldig in tijd en enkel geldig in België. Na 2 tot 3 weken ontvang je per post de pin- en pukcodes. Met deze codes en de bijlage 12 kan je de identiteitskaart afhalen bij de dienst burgerzaken of de bibus.
  • Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar het Gemeentepunt kan komen, dan kan één van onze medewerkers thuis langskomen om de nodige documenten te laten ondertekenen. Dit kan enkel als vooraf de oude identiteitskaart en een recente pasfoto bij de dienst burgerzaken werd binnengebracht. Om een afspraak te maken, kan je bellen of mailen naar de dienst burgerzaken.

N.B. Indien je toch nog de oude identiteitskaart terugvindt dan is deze oude identiteitskaart NIET MEER GELDIG maar moet deze kaart WEL ingediend worden bij de dienst burgerzaken of de bibus.