Voornaamswijziging

Maak een afspraak

Als je jouw voornaam wil wijzigen dan kan je een verzoek indienen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan, na controle van de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene, de voornaamsverandering toestaan op voorwaarde dat:

 • De nieuwe voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring.
 • De nieuwe voornaam de verzoeker en/of derden niet kan schaden.

In geval van ernstige twijfel mag de Ambtenaar het advies van het parket vragen.

Binnen drie maanden na het verzoek registreert de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de voornaamswijziging in het register. De voornaamsverandering heeft gevolg op de datum van registratie.

Als de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, dan kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de Familierechtbank.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Wordt de aanvraag ingediend door één ouder, dan moet de andere ouder een schriftelijke goedkeuring bezorgen.

(Let op: de regelgeving over het wijzigen van je familienaam blijft behouden. Om je familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig.)

Kosten
 • € 75
 • Overeenkomstig de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de Burgerlijke stand.
 • Volgende personen worden (gedeeltelijk) vrijgesteld van deze retributie in het kader van de onderrichtingen:

  • Personen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen en niet beschikken over een voornaam: gratis

  • Personen waarvan de voornaam slechts een beperkte wijziging moet ondergaan (niet-limitatieve opsomming: toevoeging/weglating van een streepje, teken, vervanging van één of enkele letters, …) waarbij de voornaam niet fundamenteel wijzigt: gratis

  • Transgenders: gratis
Wat moet je meenemen?
 • De identiteitskaart
 • De geboorteakte
 • Een uittreksel strafregister
Extra informatie

Hou er rekening mee dat je ook moet instaan voor de kosten van een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventuele reispas.

(Is je identiteitskaart ouder dan 6 maand, dan zal je ook nieuwe pasfoto's nodig hebben.)

Je zal ook zelf bepaalde instanties moeten op de hoogte brengen dat jouw voornaam gewijzigd is (werkgever, telecomoperator, bank, verzekeringskantoor, notaris, ...).