BonZ voor grote gezinnen

De gemeente Zwevegem verleent gratis Zwevegemse BonZ, in het kader van zorg en opvoeding aan grote gezinnen onder volgende afspraken en voorwaarden: 

"Onder een groot gezin wordt verstaan een gezin waar er minstens drie inwonende kinderen zijn. Dit gezin kan ook een nieuw samengesteld gezin zijn waarbij de inwonende kinderen van de beide ouders samengeteld worden. De toekenning gebeurt op basis van inschrijving in het bevolkingsregister op 1 januari van het betrokken dienstjaar. Het groot gezin moet minstens 1 kind hebben dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt in het vorige kalenderjaar."

Via deze link kunt u het volledige reglement en de voorwaarden terugvinden.

Wanneer u recht heeft op gratis Zwevegemse BonZ krijgt u hiervoor een brief met daarin de BonZ waar je recht op hebt.