Samenleving

Aanpassing reglement gratis huisvuilzakken in kader van zorg  (GR 14/12/2020 - online 22/12/2020 - aanpassing online 01/06/2021) 

Gemeentelijk reglement tot toekenning van gratis Zwevegemse Bonz in het kader van zorg en opvoeding (GR 31/05/2021 - online 01/06/2021) 

Reglement voor het toekennen van onderwijscheques (GR 13/07/2020 - online 17/07/2020)

Subsidiereglementen Wereldburgerschap - aanvraagformulier - (GR 20/12/2021 - online 21/12/2021) 

Subsidiereglement sociale organisatie - GR 15/12/2008 - online 11/01/2022)