Levenseinde

Concessies

Als een overledene wordt begraven in een concessie betekent dit dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn zal bl

Wilsverklaring inzake euthanasie

Euthanasie betekent levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf.

Wilsverklaring inzake orgaantransplantatie

Orgaandonor ben je in België in principe automatisch. Toch is het aangewezen om je ook als zodanig te laten registreren.

Wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling

Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden.