Parkeer- en circulatieplan

Het parkeer- en circulatieplan maakt deel uit van het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan dateert van 2012 en het parkeer- en circulatieplan van 2016.

Vijf ambities

De dienst mobiliteit heeft vorig jaar een nieuw voorontwerp van het parkeer- en circulatieplan uitgewerkt. In de extra editie van het Infopunt, die in oktober 2020 in de bus viel bij al onze inwoners, stelden we het plan voor. 

Het belangrijkste doel van het plan is om de algemene veiligheid te verhogen. Veel kinderen gaan te voet of met de fiets naar school. Het voorgestelde plan situeert zich dan ook in hoofdzaak rond de schoolomgevingen en de fietsverbindingen.

We willen in het nieuw parkeer- en circulatieplan de verschillende vervoersmodi de juiste plaats geven in de openbare omgeving, met nadruk op de zwakke weggebruiker.

Luchtfoto kruispunt Avelgemstraat-Otegemstraat