Duurzaam verblijf

Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart of reispas
  • De geboorteakte (internationale uittreksels of originele stukken moeten voorzien zijn van legalisatie of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands door een Belgische beëdigde vertaler)
  • Het bewijs betreffende de burgerlijke stand (internationale uittreksels of originele stukken moeten voorzien zijn van legalisatie of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands door een Belgische beëdigde vertaler)
  • Extra voor Europese Unie Onderdanen: bewijs van afschrijving uit de laatste verblijfplaats in het buitenland
  • Recente pasfoto's (4 stuks) (max 6 maanden oud en met volledig witte achtergrond)
Extra informatie

Je kan voor sociale hulp en financiële steun terecht bij de Sociale dienst van het OCMW en voor inlichtingen rond tewerkstelling kan je terecht bij VDAB Kortrijk.