Energiescan voor bedrijven

De gemeente Zwevegem wil de bedrijven klaar maken voor de toekomst. De bedrijven die gevestigd zijn in Zwevegem kunnen bij de gemeente aankloppen voor een subsidie voor het uitvoeren van een energiescan binnen hun bedrijf.

Voor het uitvoeren van de scan werkt de gemeente samen met een partnerbedrijf die expert is op dit vlak. Het bedrijf werd door de gemeente zorgvuldig gescreend op basis van kwaliteit en prijs. Op die manier wil de gemeente het voor de bedrijven ‘eenvoudiger’ maken om de stap naar een energiescan te zetten.

Het stappenplan

  1. Vraag je energiescan en subsidie aan door het invulformulier in te vullen.
  2. De contactpersoon zal gecontacteerd worden door onze partner om de energiescan uit te voeren. Zij komen langs bij jouw bedrijf en voeren een energiescan uit.
  3. Je ontvangt een rapport met een actieplan die zal toegelicht worden.
  4. Er worden 8 uren coaching aangeboden binnen de standaardscan. Alle bij gevraagde uren coaching komen bovenop de prijs van een standaardscan. De begeleiding is op maat van jouw bedrijf en de gekozen maatregelen. Dezelfde energiecoach kan verder met jouw aan de slag voor het ondersteunen bij de uitvoering van het actieplan, opmaken van offertes, … 

Wat kost het?

We maken een onderscheid tussen drie soorten scans afhankelijk van het verbruik van je onderneming:

  • Light scan (tot 100 MWh) + 8 uren coaching
  • Medium scan (100 MWh tot 500 MWh) + 8 uren coaching
  • Maxi scan + 8 uren coaching (500 MWh tot 3000 MWh)
  • Prijs per uur coaching

De kostprijs van de scan is ten laste van de onderneming. De gemeente Zwevegem komt tussen voor een subsidiebedrag van €300 per scan. Deze subsidie kan achteraf aangevraagd worden na de uitvoering van de energiescan.

Lees de voorwaarden in het reglement

Vul hier je aanvraag in

Gegevens van het bedrijf
Gegevens van de contactpersoon
Jaarverbruik
Op te laden documenten
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, eps, psd, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, eps, psd, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, zip.
Toestemming
Gelieve onderstaande items aan te vinken indien gewenst
Ik verklaar het formulier ‘Model verklaring op eer algemene de-minimissteun’ te hebben ondertekend en bij te voegen bij de bijlagen. Ik ben op de hoogte dat het rapport van de energiescan zal gedeeld worden met de dienst omgeving van de gemeente Zwevegem.

De gemeente Zwevegem zal de informatie die zij ontvangen hebben enkel gebruiken binnen de context van zijn klimaatplan en niet delen met derden. Meer informatie over de privacyverklaring vind je hier.