Energiescan voor bedrijven

De energiemarkt wordt steeds complexer én volatieler, dit maakt het moeilijker om uw energiebudget te beheersen. Het risico van opnieuw een verdubbeling van energiekosten zoals met de recente energiecrisis valt te vermijden.

Die noodzaak naar budgetbeheersing stelt de doelstelling naar energie-efficiëntie nog scherper. Gemeente Zwevegem heeft daarom AYA (www.aya.energy) en ABO Group (www.abo-group.eu)  aangesteld om Zwevegemse organisaties te ondersteunen om structureel energiekosten te verlagen. Hiervoor audit AYA of ABO jouw organisatie en inventariseert welke energiebesparende maatregelen uw organisatie een positieve impact hebben op uw bedrijfsresultaat. Gemeente Zwevegem neemt 300,00 euro van de kosten van deze energiescan voor haar rekening. Bovendien kan u ook beroep doen bij verdere ondersteuning bij de implementatie van de maatregelen.

De energiescan leidt tot een lagere energiefactuur en meer energieonafhankelijkheid van de onderneming indien de voorgestelde maatregelen uitgevoerd worden. Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik tussen 0,05 en 0,1 Pj (petajoule) is er een verplichting vanuit Vlaanderen om een energiescan te laten opstellen. De energiescan via de gemeente voldoet aan deze wettelijke verplichting.

Het stappenplan

 1. Vraag je energiescan en subsidie aan door het invulformulier in te vullen.
 2. De contactpersoon zal gecontacteerd worden door onze partner om de energiescan uit te voeren. Er wordt bij de start een contract opgemaakt tussen ABO Group of AYA Energy (afhankelijk van type scan). Dit kan later worden gebruikt om de subsidie aan te vragen.

  3.      Daarna komen zij langs bij jouw bedrijf en voeren een energiescan uit. Dit omvat:
 • een intakegesprek met een doorlichting van de energiefactuur
 • een rondgang in het gebouw waarbij gekeken wordt naar quick wins en andere energiebesparende maatregelen zoals grootverbruikers van energie.

4.     Je ontvangt een rapport met een actieplan die zal toegelicht worden.

5.     Er wordt basiscoaching voorzien binnen de energiescan. Alle bij gevraagde uren coaching komen bovenop de prijs van een standaardscan. De begeleiding is op maat van jouw bedrijf en de gekozen maatregelen. Dezelfde energiecoach kan verder met jouw aan de slag voor het ondersteunen bij de uitvoering van het actieplan, opmaken van offertes… 

Type energiescans

We maken een onderscheid tussen drie soorten scans afhankelijk van het verbruik van je onderneming:

 • Light scan (tot 100 MWh) + coaching uitgevoerd door ABO Group
 • Medium scan (100 MWh tot 500 MWh) + coaching uitgevoerd door ABO Group
 • Maxi scan + coaching (vanaf 500 MWh) uitgevoerd door AYA Energy

   

  Type scan

  Kostprijs energiescan incl. rapport en actieplan

  Kostprijs coaching (basis)

  Light (tot 100 MWh)

  € 2.200,00 excl btw

  € 440,00 excl btw (4u)

  Extra prestaties: €110,00/u

  Medium (100 MWh – 500 MWh)

  € 3.300,00 excl btw

  € 600,00 excl btw (6u)

  Extra prestaties: €110,00/u

  Maxi (vanaf 500 Mwh)

  € 2.250,00 excl btw

  € 952,00 excl btw (8u)

  Extra prestaties: €119,00/u

De kostprijs van de scan is ten laste van de onderneming. De gemeente Zwevegem komt tussen voor een subsidiebedrag van €300 per scan. Deze subsidie kan achteraf aangevraagd worden na de uitvoering van de energiescan.

Aanvullend kan uw bedrijf ook beroep doen op de KMO-portefeuille voor extra financiële steun tot 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.

Lees de voorwaarden in het reglement

Vul hier je aanvraag in

Gegevens van het bedrijf
Gegevens van de contactpersoon
Jaarverbruik
Toestemming
Gelieve onderstaande items aan te vinken indien gewenst
Verplicht aan te vinken