Huis van het Kind

Contactgegevens

Theophiel Toyeplein 9A
8550 Zwevegem
Telefoon 0471 61 64 48
Email huisvanhetkind@zwevegem.be 

 

Wat is het Huis van het Kind?

Het Huis van het Kind Zwevegem is een netwerk van verschillende organisaties die informatie en ondersteuning bieden aan (aanstaande) gezinnen met kinderen. 

Je vindt er een antwoord op elke mogelijke vraag over je gezin, van zwangerschap tot puberteit. Zoek je informatie over kraamzorg, kinderopvang, speelpleinwerking, scholen, kinderoppas, en nog veel meer? De medewerkers van Huis van het Kind zoeken het voor jou op en verwijzen je indien nodig door naar de juiste plek! 

Elke ontwikkelingsfase brengt andere (kleine en grote) vragen met zich mee. In het Huis van het Kind kan je terecht voor één of meerdere gesprekken met een ervaren opvoedingsconsulent. Samen met jou wordt gezocht naar een antwoord op je vraag. Deze gesprekken kunnen zowel overdag als 's avonds doorgaan maar steeds op afspraak. 

In het consultatiebureau meet en weegt een vrijwilliger jouw baby of peuter. Vervolgens bespreekt de verpleegkundige van Kind en Gezin de verzorging, voeding, veiligheid en opvoeding van je kindje. Indien nodig wordt een vaccin toegediend. Hierna onderzoekt de arts de groei en de ontwikkeling van je kindje. 

Het Huis van het Kind organiseert ook regelmatig boeiende infoavonden met ervaren sprekers over o.a. faalangst, pesten, slaapstoornissen en vele andere thema's.

We bieden een zinvolle tijdsbesteding voor geëngageerde vrijwilligers met een hart voor gezinnen.

Welke partners maken deel uit van het Huis van het Kind en wat bieden zij aan? 

Vzw Jongerenzorg Zuid West Vlaanderen

Driesstraat 6
8554 Sint-Denijs
Tel 056 46 15 10 

Vzw Jongerenzorg biedt integrale begeleiding, ondersteuning en bemiddeling voor gezinnen, kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie. Onder welke vorm ook, we staan garant voor een intensieve samenwerking tussen alle actoren. Verbindend werken staat centraal. Verder ontwikkelen we netwerken in de verschillende buurten van Zwevegem in functie van het signaleren en aanpakken van problemen in gezinnen. 

Gemeentebestuur Zwevegem - Dienst samenleving

Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel 056 76 55 75 

De dienst samenleving coördineert de verschillende deelterreinen op het vlak van welzijnszorg, optimaliseert het welzijnstakenpakket en verzorgt de sociale dienstverlening. Daarnaast heeft de dienst ook een beleidsondersteunende opdracht. U kunt bij deze dienst terecht voor allerhande informatie inzake welzijnsaangelegenheden en aanvragen van verschillende toelagen en tegemoetkomingen. 

Het aanbod bestaat uit:

 • Maatschappelijke en financiële dienstverlening (gemeentelijke zorgtoelagen, gratis vuilniszakken in het kader van zorg en welzijn, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, pensioenen …).
 • Gezins- en opvoedingsondersteunend beleid (Meldpunt Kinderopvang, Lokaal Overleg Kinderopvang, Adviesraad voor Gezins- en Welzijnsbeleid, infoavonden in het kader van opvoedingsondersteuning, geboorte- en adoptiepakketten …).
 • Gezondheidsbeleid (projecten gezondheid, preventiecampagnes … ).
 • Ouderenbeleid (Ouderenadviesraad, Comité Feest en Week Derde Leeftijd …).
 • Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuidraad …).
 • Gelijkekansenbeleid en toegankelijkheid. 

Gemeentebestuur Zwevegem - Dienst Vrije Tijd

Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel Jeugd 056 76 59 80
Tel Sport 056 76 58 00
Tel Cultuur 056 76 55 70
Tel bib 056 76 59 00 

De dienst Vrije Tijd biedt ruime ontplooiingskansen en ontspanning voor jong en oud in aangepaste infrastructuur.
Wat Jeugd betreft, telt Zwevegem verscheidene jeugdverenigingen en speelpleintjes.
Vanuit de dienst Jeugd worden allerlei buitenschoolse activiteiten georganiseerd en in Jeugdcentrum De Brug kunnen jongeren terecht voor ontmoeting, informatie en ontspanning.
Sporten kan je in het Sportpunt, waar uitstekende accommodatie voor verscheidene disciplines aanwezig is en in de sportcentra van de verscheidene deelgemeenten.
Op het vlak van Cultuur is er een sterke toneeltraditie met uitstraling over de hele streek. Hoogstaande muzikale optredens lokken telkens honderden toeschouwers. Daarnaast kent ook het muziek- en tekenonderwijs massale belangstelling met succesvolle audities en verzorgde tentoonstellingen. Deweer Art Gallery in Otegem is een absolute aanrader voor wie houdt van hedendaagse kunst. Steunpunt Beeldende Kunsten, K3Art is representatief voor een kwalitatief aanbod op het vlak van beeldende kunsten. Ook een bloeiend verenigingsleven (socio-culturele en actieve kunst) typeert onze gemeente.
De gemeentelijke openbare bibliotheek en de bibus bieden dan weer een ruime keuze aan informatie en literatuur. 

Het aanbod bestaat uit:

 • Creatieve vormingen voor personen die met kinderen werken (bv. kleuteryoga, kindergrime …).
 • Kleuterwerking Petoeter (dagopvang tijdens alle schoolvakanties voor kinderen vanaf het peuterklasje tot en met 3de kleuterklasje).
 • Kinderopvang op woensdagnamiddag.
 • Speelpleinwerking (vakantiewerking tijdens de zomervakantie).
 • Grabbelpas (vakantiewerking tijdens alle schoolvakanties).
 • Themakampen (bv. danskamp, avonturenkamp …).
 • Sportkampen (werking tijdens alle schoolvakanties uitgezonderd de kerstvakantie).
 • Familievoorstellingen.
 • Voorleesuurtje voor kleuters (iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand).
 • Boekstart.  

OCMW Zwevegem - Dienst Thuisbegeleiding

Blokkestraat 29 bus 2
8550 Zwevegem
Tel 056 76 52 00 

De Dienst Thuisbegeleiding van het OCMW begeleidt gezinnen die problemen ervaren met de organisatie van het huishouden, voeding, gezondheid, daginvulling, opvoeding van de kinderen ...  Deze vorm van begeleiding is een intensieve hulpverleningsvorm die altijd plaatsvindt in het huis van de cliënt en tot doel heeft de zelfstandigheid van het gezin te vergroten en opnieuw controle te krijgen over de dagelijkse situatie.
Verder verleent het OCMW ook een tussenkomst in de uitgaven voor socio-culturele en sportieve activiteiten bij mensen met beperkte financiële middelen. 

Kind & Gezin - Regioteam Waregem

Theophiel Toyeplein 9A
8550 Zwevegem
Tel 078 15 01 00 (van 8 u. tot 20 u.) 

Kind & Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. 

Kind & Gezin biedt enkele interessante brochures aan voor (aanstaande) gezinnen:

 • Wat doet Kind & Gezin voor jou en je gezin?
 • Spreekuur opvoedingsondersteuning 'Vragen over opvoeding?'
 • Het ABC van baby tot kleuter.
 • Open je ogen. Wiegendood en ongevallen bij baby’s en peuters voorkomen.
 • Gezond eten en bewegen.
 • Speel met je kindje zijn voeten.
 • Als troosten niet helpt ... alles over huilen en huilbaby's. 

Kind & Preventie - Consultatiebureau Zwevegem

Theophiel Toyeplein 9A
8550 Zwevegem
Tel 078 15 01 00 (van 8 u. tot 20 u.) 

In het consultatiebureau kan je steeds terecht met al je vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind.
Je bent er welkom tot je kind 3 jaar is, soms zelfs tot 6 jaar. Een ervaren team staat in voor advies, controle en begeleiding. 

Het aanbod bestaat uit:

 • Vaccinaties.
 • Onderzoek van de evolutie in gewicht en groei.
 • Oogonderzoek.
 • Opvolging van reacties, reflexen en gehoor.
 • Medisch onderzoek.
 • Extra aandacht voor doelgroepen: meerlingen, kindjes met een handicap, prematuriteit … 

Een sterk multidisciplinair team, bestaande uit een arts, verpleegkundigen en geschoolde, ervaren vrijwilligers staat je met plezier bij om je kindje vlot en veilig door de eerste levensjaren te loodsen. Kind & Preventie organiseert de consultatiebureaus in een intensieve samenwerking met Kind & Gezin. 

Vzw Familiezorg West Vlaanderen - Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg

Ezelpoort 5
8000 Brugge
Tel 0473 45 14 38 

Expertisecentrum Kraamzorg De wieg is een van de zes Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg en een partnerorganisatie van Kind & Gezin. Als initiatief van vzw Familiezorg West Vlaanderen is 'De wieg' een autonome dienst die jouw vrijheid en persoonlijke keuzes respecteert. Bij welk ziekenfonds je ook bent aangesloten, 'De wieg' is er voor jou! 

Het aanbod bestaat uit:

 • Praktische infomomenten (o.a. Baby’s 1ste wasje en plasje, Straks word ik papa, Signalen van je baby, …).
 • Borstvoedingshoekjes (uitgerust met alles wat je nodig hebt om je baby in alle rust, discretie en comfort te voeden of te verzorgen).
 • Huren en verkopen van materiaal in het kader van de zorg voor moeder en baby.
 • Het infocentrum (met informatieve literatuur, dvd’s, folders, brochures over zwangerschap, geboorte, kraamtijd en opvoeding).  

Gezinsbond Gewest Kortrijk

Tel 02 507 88 80 

Gezinsbond Gewest Kortrijk is trekker van het project Gezinnen steunen Gezinnen. Dit project wil bruggen bouwen tussen gezinnen uit kansengroepen en speelgezinnen. Concreet wordt er beoogt dat kinderen uit kwetsbare gezinnen wekelijks gaan spelen bij leeftijdsgenootjes in een speelgezin. Gezinnen steunen Gezinnen loopt in nauwe samenwerking met de scholen en de dienst thuisbegeleiding van het OCMW. De bedoeling van het project is om het kind zijn/haar leefwereld te ver­ruimen, sociale contacten uit te breiden, het welbevinden en zelfwaarde te verhogen … Het project draagt bij tot het welzijn van kinderen en bevordert hierdoor onrechtstreeks de schoolse vaardigheden. Ook voor de kinderen uit het speelgezin is het contact met mensen uit een andere cultuur of een andere sociale omgeving een verrijking.  

Gezinsbond - Kinderoppasdienst Zwevegem

Kouterstraat 82
8550 Zwevegem
Tel 0479 38 57 85 

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten. Dankzij deze diensten kunnen jonge ouders die lid zijn van de Gezinsbond met een gerust hart familiale verplichtingen nakomen, boodschappen doen of eens gezellig een avondje uit gaan. Een babysit van de Gezinsbond is goed opgeleid, betaalbaar en verzekerd. 

Gezinsbond (Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem & Sint Denijs)

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, eenoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen …).
Vanuit deze visie trachten we de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare.
Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving. Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties. 

Het aanbod bestaat uit:

 • Ledenvoordelen (o.a. bioscooptickets, GSM-kaarten, NMBS-passen …)
 • Vakanties en kampen
 • Activiteiten
 • Buurtwerk (o.a. tweedehandsbeurzen, fietstochten, paaseierenraap, Sint aan huis …)  

CLB Groeninge

Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk

Tel 056 24 97 00  

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, school en zorgcoördinatoren beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding en dit volledig gratis. Het CLB bekijkt samen met jou en je kind welke hulp nodig is. We geven je uitleg over de hulp die je krijgt. Als ouder, maar ook als kind, mag je hierover altijd zeggen wat je denkt. Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen. In het CLB hebben we beroepsgeheim. Dit betekent dat we niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. We spreken met jou en je kind af wat we aan anderen zeggen en wat niet. Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier.
In het CLB kan je ook hulp krijgen van een dokter, verpleegkundige, psycholoog/pedagoog of maatschappelijk werker.  

Het aanbod bestaat uit begeleiding in de volgende domeinen:
Leren en studeren.

 • De schoolloopbaan.
 • Preventieve gezondheidszorg.
 • De sociaal - emotionele ontwikkeling.  

CLB GO! Mandel en Leie

Renaat De Rudderlaan6
8500 Kortrijk
Tel 056 22 56 61  

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, school en zorgcoördinatoren beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB werkt vraaggestuurd (vragen van ouders, leerlingen en scholen), deskundig (met een multidisciplinair team bestaande uit een arts, een psycho-pedagogisch consulent, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige) en discreet (geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd).

Het aanbod bestaat uit begeleiding in de volgende domeinen:

 • Leren en studeren.
 • De schoolloopbaan.
 • Preventieve gezondheidszorg.
 • De sociaal - emotionele ontwikkeling.  

Vzw Logo Leieland

President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
Tel 056 44 07 94 

Het Lokaal Gezondheidsoverleg Leieland is een van de vijftien Logo’s die gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Logo Leieland is het regionaal aanspreekpunt én de partner inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Zeven thema’s vormen de kern van de werking:

 • Tabak, alcohol en illegale drugs.
 • Gezonde voeding en beweging.
 • Valpreventie.
 • Borstkanker.
 • Vaccinatie.
 • Geestelijke gezondheid.
 • Milieu en gezondheid. 

Het Logo heeft als opdracht om de gezondheid van de bevolking te bevorderen door samen met lokale partners te werken aan de realisatie van deze 7 thema's. Het Logo doet dit door in overleg met lokale partners prioriteiten te bepalen binnen deze 7 thema's. Acties in het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie worden door het Logo gestimuleerd en gecoördineerd.

Vzw Groep Ubuntu x 8K

Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem
Tel 056 64 60 62

Groep Ubuntu ondersteunt personen met een beperking via een ruim aanbod van diensten op het vlak van wonen, werken, vorming en vrije tijd.

Het aanbod bestaat uit: 

 • Het Loket.
 • De Cliëntendienst.
 • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Ons Boetiekske
‘Ons Boetiekske’ is een project dat is ontstaan vanuit het Zwevegems actieplan tegen kansarmoede. Vanaf heden biedt dit initiatief gratis kledij voor kinderen tot 16 jaar. Hier kunnen alle gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW, Kind en Gezin en de vzw Jongerenzorg.