Promotie voor je evenement

In iedere deelgemeente is er een publiciteitsbord te vinden waar gratis promotie kan opgemaakt worden. De aanvraag voor de publiciteitsborden wordt gericht aan het evenementenloket via het aanvraagformulier minstens 3 maanden voor het plaatsvinden van het evenement.

De aanvrager moet een erkende Zwevegemse vereniging of organisatie zijn (onder erkend wordt verstaan aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad of gesubsidieerd door de gemeente).

Het evenement waarvoor publiciteit wordt gemaakt moet:

 • plaats vinden in Groot-Zwevegem
 • voor iedereen toegankelijk zijn
 • een culturele, sportieve, liefdadige of levensbeschouwelijke aard hebben
 • commerciële of politieke boodschappen zijn niet toegestaan.

Surf naar het aanvraagformulier

De voorwaarden

 • De publiciteit dient te worden aangebracht op de borden die de gemeente gratis ter beschikking stelt. De borden zijn eigendom van de gemeente.
 • Het is mogelijk een banner die door de organisatie wordt aangeleverd te laten plaatsen door de gemeente.
 • De borden/banners hebben een lengte van 2,50 op 0,60 meter of 1,25 m x 0,60 meter. Op ieder rooster kunnen minimum 4 of maximum 8 borden worden aangebracht.
 • Per manifestatie/evenement kan 1 bord/banner per rooster worden geplaatst. Het evenementenloket beslist over de grootte van de publicatie afhankelijk van de uitstraling van het evenement.
 • De ondergrond, het logo en de tekst dienen door de aanvrager aangebracht te worden hetzij geschilderd hetzij met kleefletters:
  - bovenaan bord: naam activiteit - datum - plaats in hoofdletters in vrij te kiezen kleur
  - eronder: naam van de organisator en/of logo in vrij te kiezen kleur. Borden die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet geplaatst.
 • Het is verboden op de roosters andere borden dan deze door de gemeente ter beschikking gesteld aan te brengen. Zelf aangebrachte borden zullen door de gemeente worden verwijderd.
 • De borden worden door de gemeentelijke dienst geplaatst en verwijderd.
 • De plaatsing gebeurt maximum 1 maand vóór de datum van de manifestatie.
 • De borden moeten door de aanvrager minstens 6 weken voor de aanvang van de activiteit bij de gemeentelijke dienst worden afgeleverd in ATD, Blokellestraat 157K te Zwevegem tijdens de kantooruren van 8 u. tot 16 u.
 • Binnen de 10 werkdagen na het plaats vinden van de manifestatie/evenement kan de aanvrager de borden/banners komen ophalen voor hergebruik in ATD, Blokellestraat 157K te Zwevegem na afspraak: tel. 056 76 57 00 of ikmeld@zwevegem.be Indien de aanvrager van deze mogelijkheid geen gebruik maakt worden deze borden verder ter beschikking gesteld voor andere aanvragers.
 • Andere publiciteit wordt enkel toegestaan op privédomein.

Lees hier het officiële reglement