Een bijzondere toelage aanvragen voor je event

Door het betoelagen van projecten of evenementen in de gemeente wensen we ondersteuning te geven aan het Zwevegemse gemeenschaps- en/of verenigingsleven. 

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een toelage:

  • moet de aanvrager een verbondenheid met de gemeente Zwevegem kunnen aantonen
  • mag de aanvrager bij realisatie van het project of het evenement waarvoor een toelage wordt gevraagd geen commercieel doel nastreven

Volgende projecten en evenementen worden niet betoelaagd:

  • door overheidsbesturen georganiseerd
  • schoolprojecten en individuele afstudeerprojecten

Vraag hier je bijzondere toelage aan

Download hier het volledige reglement bijzondere toelage