In de kijker

Door De Velden
Rolstoel- en buggyvriendelijk • Geocache • 6 km • Start in Sint-Denijs
Brochure kampen 2021
Benieuwd naar het vrijetijdsaanbod jaar 2021. Kijk dan vlug naar de folder voor de komende vakanties!
Maand van de Sportclub 2021
Met de Maand van de Sportclub wil Sport Vlaanderen, samen met de sportdiensten, de clubs in de kijker zetten en deze promoten bij de lokale bevolking.

Activiteiten

Sportieflex
Sportieflex helpt je, samen met de gemeente Zwevegem naar een sportieve, gezonde uitdaging. Sportieflex is een nieuw initiatief dat midden augustus werd gelanceerd.
Start to Run
een eenvoudige manier om fit te blijven én je goed te voelen
G-sport in Zwevegem
Met dit platform willen we sport toegankelijk maken voor iedereen die omwille van een beperking, stoornis, handicap, een psychisch of gedragsprobleem niet kan aansluiten bij het reguliere sportaanbod
Gewoon Geestig - Bewegen is gezond
Met gewoon geestig willen we mensen samenbrengen om op een actieve, bewegende manier aan een verbeterde psychische én fysieke gezondheid te werken, o.l.v. een psycholoog.
Bedrijvensport
Omdat fitte medewerkers de drijfkracht vormen van het team.
Nieuw: brochure plaatselijke bedrijvensportmogelijkheden en Meet en speed Sportpunt
SportKompas
Het lokaal bestuur zal kinderen uit het derde en vierde leerjaar screenen met de bedoeling hen te oriënteren in de richting van een duurzame sportkeuze.


Seniorensport
De gemeente plaatst deze legislatuur de sport voor ongebonden senioren extra in de kijker (ongebonden = niet aangesloten bij een sportwerking). Hiermee wenst ze een antwoord te bieden op vragen van deze senioren.

Dienstverlening