Rijbewijzen

Europees rijbewijs

Voor de aanvraag van het Europese rijbewijs (bankkaartmodel met een geldigheid van 10 jaar) kom je langs bij de dienst bu

Europees rijbewijs met rijgeschiktheid

Iedereen die professioneel vervoer verricht (vrachtwagens - autobus - autocar) moet voldoen aan rijgeschiktheidsvoorschri

Europees rijbewijs met vakbekwaamheid

Iedereen die professioneel vervoer verricht (vrachtwagens - autobus - autocar) moet voldoen aan vakbekwaamheidsvoorschrif

Omwisseling buitenlands rijbewijs

Sommige buitenlandse rijbewijzen kunnen omgewisseld worden voor een Belgisch (Europees) model.

Internationaal rijbewijs

Een internationaal rijbewijs heeft men nodig om in bepaalde landen buiten Europa te mogen rijden.

Voorlopig rijbewijs 18 maand (zonder begeleider)

Het voorlopig rijbewijs 18 maand is enkel geldig voor categorie B met een geldigheidsduur van ma

Voorlopig rijbewijs 36 maand (met begeleider)

Het voorlopig rijbewijs 36 maand is enkel geldig voor categorie B met een geldigheidsduur van ma

Voorlopig rijbewijs model 3

Het voorlopig rijbewijs model 3 is geldig voor alle categorieën, uitgezonderd categorie B.

Verlies of diefstal van het (voorlopig) rijbewijs

Bij verlies, diefstal, beschadiging of niet-gelijkende foto moet je een nieuw (voorlopig) rijbewijs aanvragen.