Gecoro

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening beoogt via haar adviesrol de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening in de gemeente. De commissie voert de door het decreet opgedragen taken naar behoren uit en adviseert vanuit een ruimtelijk analytisch standpunt met als doelstelling het optimaal respect voor het algemeen belang.   

Samenstelling van de GECORO

De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is samengesteld uit deskundigen in de ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

Opdrachten van de GECORO

Het takenpakket van de Gecoro is decretaal bepaald en omvat een aantal decretaal verplichte opdrachten en een aantal facultatieve opdrachten, waarbij de adviesraad op eigen initiatief suggesties doet voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.