Adviesraad voor Gezins- en Welzijnsbeleid

De adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid adviseert het gemeentebestuur bij de uitvoering van het gemeentelijk gezins- en welzijnsbeleid, en stimuleert het plaatselijk gezins- en welzijnswerk door overleg, coördinatie en samenwerking tot stand te brengen.

De volgende algemene vergadering gaat door op 23 maart 2022 om 19 uur in de Raadzaal - Gemeentepunt Zwevegem

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende private en publieke sociale en socio-culturele organisaties, die werkzaam zijn op de gemeente en vormt een netwerk tussen deze organisaties. In de raad zetelen ook beleidsverantwoordelijken, afgevaardigden uit gemeente- en OCMW-diensten en deskundigen. Het secretariaat wordt waargenomen binnen de dienst samenleving.

Enkele aandachtspunten de afgelopen jaren: advies rond beleidsplanning, ontwerp van een nieuw subsidiereglement voor betoelaging sociale vrijwilligersorganisaties, advies bij toekenning van toelagen aan sociale organisaties (jaarlijks), verdeling van kerstpakketten (jaarlijks), initiatief rond vaccinatiesensibilisering, toelichtingen over sociale thema's en organisaties, projecten (rookstopcampagne) (2016), projecten opvoedingsondersteuning (jaarlijks twee infosessies) ...
De projecten/activiteiten die de raad organiseert staan open voor alle inwoners. Een uitnodiging tot deze initiatieven wordt ook telkens verspreid via de organisaties en vind je in de gemeentelijke informatiekanalen, zoals Infopunt, website ... Voor de projecten en toelichtingen rond bepaalde thema's wordt samengewerkt met verschillende organisaties die werken op dat specifiek werkveld.

Voorzitter: Renée Toye
Secretaris: Griet Vandeburie
Dienst samenleving