Adviesraad voor Gezins- en Welzijnsbeleid

De adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid adviseert het gemeentebestuur bij de uitvoering van het gemeentelijk gezins- en welzijnsbeleid en stimuleert het plaatselijk gezins- en welzijnswerk door overleg, coördinatie en samenwerking tot stand te brengen. De volgende algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 23 april van 19.30 tot 21.30 uur in het Sportpunt 1 in Zwevegem.

Organisatie van de raad

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende private en publieke sociale en socio-culturele organisaties, die werkzaam zijn in de gemeente. Het vormt ook een netwerk tussen deze organisaties. In de raad zetelen ook beleidsverantwoordelijken, afgevaardigden uit gemeente- en OCMW-diensten en deskundigen. Het secretariaat wordt waargenomen binnen de dienst samenleving.

Op de agenda van de raad

Enkele onderwerpen waarrond de raad advies geeft en werkt: 

  • gezondheidsbeleid (actieplan gezondheid, mentaal welbevinden, 10.000 stappen, beweegroutes, gezonde voeding, campagne borstkankeronderzoek, ...)
  • uitwisseling acties buurtwerking
  • toegankelijkheidsbeleid (actieplan toegankelijkheid, rustbankenplan, taalbeleid, samen digitaal, ...)
  • ontwerp van een nieuw subsidiereglement voor betoelaging sociale vrijwilligersorganisaties
  • advies bij toekenning van toelagen aan sociale organisaties (jaarlijks)
  • projecten rond opvoedingsondersteuning in samenwerking met het Huis van het Kind Zwevegem
  • ...

Praktisch

De projecten/activiteiten die de raad organiseert staan open voor alle inwoners. Een uitnodiging tot deze initiatieven wordt ook telkens verspreid via de organisaties en vind je in de gemeentelijke informatiekanalen, zoals het Infopunt, de gemeentelijke website ... Voor de projecten en toelichtingen rond bepaalde thema's werkt de raad samen met verschillende organisaties die werken op dat specifiek werkveld.

Voorzitter: Renée Toye
Secretaris: Griet Vandeburie