College/Vast bureau - besluitenlijsten

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften inzake openbaarheid van bestuur (Bestuursdecreet van 7 december 2018 - hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

2021  

Dinsdag 19 januari : College: Besluitenlijst - Vast Bureau: Besluitenlijst - bekendgemaakt op 21 januari 2021
Donderdag 14 januari : College: Besluitenlijst - bekendgemaakt op 18 januari 2021
Dinsdag 12 januari: College: Besluitenlijst -  Vast Bureau: Besluitenlijst - bekendgemaakt op 18 januari 2021
Dinsdag 5 januari: College: Besluitenlijst - Vast Bureau: Besluitenlijst - bekendgemaakt op 6 januari 2021

Data 

Januari : 26 /Februari : 2 - 9 - 16 - 23 / Maart : 2 - 9 - 16 - 23 - 30 / April : 6 - 13 - 20 - 27 / Mei : 1 - 8 - 15 - 22 - 29 / Juli : 3 - 13 - 20  / Augustus : 17 - 24 - 31 / September : 5 - 12 - 19 - 26 / Oktober : 5 - 12 - 19 - 26 / November : 3 - 9 - 16 - 23 - 30 / December : 7 - 14 - 21 - 28

Archief Besluitenlijsten 2020

Archief Besluitenlijsten 2019