College/Vast bureau - besluitenlijsten

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften inzake openbaarheid van bestuur (Bestuursdecreet van 7 december 2018 - hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Data 2019 College Vast Bureau
8 januari Besluitenlijst Besluitenlijst
15 januari Besluitenlijst Besluitenlijst
22 januari Besluitenlijst Besluitenlijst
29 januari Besluitenlijst Besluitenlijst
5 februari Besluitenlijst Besluitenlijst
12 februari Besluitenlijst Besluitenlijst
19 februari Besluitenlijst Besluitenlijst
26 februari Besluitenlijst Besluitenlijst
5 maart Besluitenlijst Besluitenlijst
12 maart Besluitenlijst Besluitenlijst
19 maart Besluitenlijst Besluitenlijst
26 maart Besluitenlijst Besluitenlijst
2 april Besluitenlijst Besluitenlijst
9 april Besluitenlijst Besluitenlijst
16 april Besluitenlijst Besluitenlijst
23 april Besluitenlijst Besluitenlijst
30 april Besluitenlijst Besluitenlijst
6 mei Besluitenlijst Besluitenlijst
14 mei Besluitenlijst Besluitenlijst
21 mei Besluitenlijst Besluitenlijst
28 mei Besluitenlijst Besluitenlijst
4 juni Besluitenlijst Besluitenlijst
11 juni Besluitenlijst Besluitenlijst
18 juni Besluitenlijst Besluitenlijst
26 juni Besluitenlijst Besluitenlijst
2 juli Besluitenlijst Besluitenlijst
9 juli Besluitenlijst Besluitenlijst
16 juli Besluitenlijst Besluitenlijst
20 augustus    
27 augustus    
3 september    
10 september    
17 september    
24 september    
1 oktober    
8 oktober    
15 oktober    
22 oktober    
29 oktober    
5 november    
12 november    
19 november    
26 november    
3 december    
10 december    
17 december    

24 december