College/Vast bureau - besluitenlijsten

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften inzake openbaarheid van bestuur (Bestuursdecreet van 7 december 2018 - hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2023

December
Dinsdag 19 december 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst
Dinsdag 12 december 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst
Dinsdag 5 december 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst nieuw

November
Dinsdag 28 november 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst 
Dinsdag 21 november 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst 
Dinsdag 14 november 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst 
Dinsdag 7 november 2023: College: besluitenlijst - Vast Bureau: besluitenlijst 

 

Archief besluitenlijsten 2023

Archief besluitenlijsten 2022

Archief besluitenlijsten 2021

Archief Besluitenlijsten 2020

Archief Besluitenlijsten 2019