Deontologische code mandatarissen

Code werd goedgekeurd in gemeenteraad/OCMW-raad van 24 juni 2019.