Gemeenteraadscommissie

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.

Verder kunnen deze commissies ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit tien raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

De gemeenteraad van 25 februari 2019 besliste om 3 gemeenteraadscommissies op te richten:

  • Commissie I: politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking
  • Commissie II: klimaat, openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit
  • Commissie III: cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking

Data en verslagen

 

Datum Commissie Agenda Verslag
9 december 2019 Commissie Agenda Verslag
13 mei 2019 Commissie I Agenda Verslag
       
3 december 2018 Commissie I Agenda Verslag
12 november 2018 Commisie III Agenda Verslag
7 mei 2018 Commissie I Agenda

Verslag

4 december 2017 Commissie III Agenda Verslag
4 december 2017 Commissie I Agenda Verslag
12 september 2017 Commissie III Agenda Verslag
3 mei 2017 Commissie I  Agenda

Verslag

20 maart 2017 Commissie III  Agenda Verslag
13 februari 2017 Commissie III  Agenda Verslag
5 december 2016 Commissie I  Agenda

Verslag

4 juli 2016 Commissie I & III  Agenda

Verslag
Verslag

9 juni 2016 Commissie II  Agenda Verslag
19 april 2016 Commissie III  Agenda Verslag
18 april 2016 Commissie I  Agenda Verslag
11 februari 2016 Commissie II  Agenda Verslag
19 januari 2016 Commissie III  Agenda Verslag